BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2 của Đề án 30 đạt mức độ trung bình

Cập nhật ngày: 20/08/2010 - 09:43

Ngày 19.8.2010, tại hội trường UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông báo kết quả giai đoạn 2 và triển khai giai đoạn 3 Đề án Thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 30). Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên,  đại diện các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị, xã, phường trong tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị

Đề án 30 được triển khai thực hiện ở tỉnh Tây Ninh từ năm 2008 đến nay. Trong số 1.500 thủ tục hành chính (TTHC) đã công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành các cấp, tỉnh Tây Ninh đã đưa vào phương án kiến nghị đơn giản hoá 926 TTHC (chiếm tỷ lệ 61%). Qua thẩm định, kiểm soát chất lượng, Tổ Công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ nhận định: Trong số 926 TTHC của Tây Ninh trong phương án đơn giản hoá, có 571 TTHC rà soát đạt yêu cầu chất lượng, có đưa ra những giải pháp thực tiễn, nhằm cắt giảm các khoản chi phí tuân thủ TTHC, còn lại 355 TTHC có đưa vào kiến nghị đơn giản hoá, nhưng chưa đề xuất được giải pháp thực tiễn cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC. Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ kết luận: “Tây Ninh thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2 của Đề án 30 đạt mức độ trung bình”.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã nghe một số sở, ban, ngành, huyện, thị, xã, phường trình bày những lý do vì sao đơn vị mình thực hiện và không thực hiện được việc giảm bớt TTHC, đồng thời nêu lên những bất cập, những TTHC chồng chéo lên nhau, gây khó khăn cho công tác điều hành, quản lý và khó khăn cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những hoạt động tích cực của Tổ Công tác đồng thời ông kêu gọi các ngành, các cấp thực hiện mạnh hơn nữa, rộng hơn nữa công tác cải cách TTHC và thống nhất ý chí, hành động để công tác cải cách hành chính đạt thắng lợi.

Đ.D