Thời Sự - Chính trị   Dịch vụ công trực tuyến

Từ ngày 20.9.2021:

Thực hiện lại việc tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp và các hình thức khác tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 17/09/2021 - 21:43

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành thông báo số 3199 về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận 1,2: Sẽ thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp và các hình thức khác tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh từ 20.9.2021

Ngày 9.9.2021, UBND tỉnh có công văn số 3078 về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với cấp độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương là giải pháp linh hoạt nhằm từng bước giải tỏa áp lực trong cuộc sống của người dân, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh. 

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp và các hình thức khác tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 20.9.2021.

UBND tỉnh cũng khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ dịch vụ công qua hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn; Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích qua Tổng đài 1900561563 để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn bố trí công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; thông báo đến người dân, tổ chức biết để liên hệ giải quyết TTHC khi cần; đồng thời phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp theo quy định.

Ngọc Diêu