BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thực hiện nếp sống văn minh còn nhiều hạn chế

Cập nhật ngày: 28/12/2011 - 06:10

(BTNO)- Sáng 28.12.2011, Sở VHTT&DL tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 286/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong 5 năm qua, Sở VHTT&DL đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, vận động cán bộ, nhân viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh. Các quy định dần đi vào đời sống, được đưa vào quy ước ở các khu dân cư. Các tập tục lạc hậu như thách cưới, tảo hôn, gả bán, mê tín dị đoan về cơ bản được hạn chế. Việc tang tế, nhìn chung đã được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc. Hiện tượng an táng người thân trong đất thổ cư đã giảm đáng kể. Các lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tiết kiệm, ít có tệ nạn mê tín dị đoan.

Đám cưới giản dị, tiết kiệm chưa thật sự đi sâu vào đời sống của nhân dân! (ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh vẫn còn đó những hạn chế. Vai trò chủ động của các ban ngành, đoàn thể kết hợp với ngành Văn hoá trong việc tổ chức đám cưới lành mạnh, tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị còn chưa rõ nét. Tình trạng cán bộ công chức tổ chức tiệc cưới trong ngày làm việc vẫn còn. Hiện tượng các ban nhạc phục vụ tại các đám, lễ hoạt động thiếu quy củ, gây phản cảm vẫn đang phổ biến. Nhiều gia đình vẫn chạy theo hình thức, xa hoa, lãng phí, học đòi và mang tính vụ lợi. Nhiều lễ hội bị ảnh hưởng bởi các nghi thức tôn giáo làm mất yếu tố truyền thống; hiện tượng đồng bóng, mê tín đang phục hồi một số nơi. Công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong thời gian qua còn thả lỏng, trong 5 năm qua chưa xử phạt trường hợp nào. Có thể nói, để việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thật sự hiện hữu trong đời sống thường nhật của người dân, ngành chức năng còn rất nhiều việc cần làm.

Tại hội nghị, Sở VH-TT&DL đã khen thưởng 19 tập thể và 1 cá nhân có thành tích thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đ.V. T