BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thực hiện Nghị quyết 24 về tam nông: Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc

Cập nhật ngày: 18/09/2009 - 11:21

Tại Hội nghị tổng kết 1 năm và phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 24/2008/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa X về NNNDNTvề nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NNNDNT- tam nông), ngày 17.9, Thứ trưởng Bộ NNPTNT ông Hồ Xuân Hùng cho rằng đây là Nghị quyết đầy đủ, toàn diện nhất về vấn đề NNNDNT, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc khi triển khai hành động.

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết, tuy vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng những nội dung, chính sách liên quan đến phát triển nông thôn mới và vấn đề "tam nông" đều được hầu hết cán bộ làm công tác nông nghiệp và người nông dân quán triệt đầy đủ. Hiện nay, 100% số tỉnh, thành phố đã xây dựng xong Chương trình hành động của địa phương theo tinh thần của Nghị quyết này.

Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng cho rằng, đến năm 2020 khi Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp thì người nông dân cũng phải biết làm công nghiệp và dịch vụ. Vì vậy, Bộ NNPTNT mong muốn các tổ chức quần chúng, các hiệp hội cùng phối hợp triển khai các hoạt động của Nghị quyết 24.

Theo đại diện các hiệp hội, trong xây dựng nông thôn mới thì khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng và phải tìm cách để khai thác, ứng dụng có hiệu quả. Do đó, cần xây dựng chương trình hành động chung về ứng dụng khoa học, công nghệ mới ở khu vực nông thôn. Đại diện các hiệp hội cũng cho rằng khó khăn nhất là lồng ghép các nguồn lực để xây dựng xã hội nông thôn mới. Vì vậy, trước tiên là phải rà soát lại quy hoạch, đánh giá thực trạng NNNDNT Việt Nam đang ở vị trí nào, cần phải thực hiện ưu tiên những vấn đề gì, từ đó đưa quy hoạch vào cuộc sống.

Một số vấn đề khác cũng được đặt ra, chẳng hạn, hiện nay nông dân hầu như lệ thuộc hoàn toàn vào thị trường (từ khâu chọn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…); nông dân gặp khó khăn trong khâu trồng trọt; nước cho sản xuất nông nghiệp nhiều nơi bị ô nhiễm; thiếu các công nghệ trong khâu thu hoạch, bảo quản sản phẩm... Đó là những vấn đề cũng cần phải giải quyết đồng bộ.

Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng nêu rõ, Nghị quyết 24 đã đặt ra 9 quy hoạch và 36 đề án cần thực hiên từ nay đến năm 2020. Do đó, các địa phương phải tổ chức chặt chẽ, triển khai có hiệu quả, hướng đến mục tiêu đạt được 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; Đề án hoàn chỉnh sản xuất sau thu hoạch cũng đang được Bộ NNPTNT chuẩn bị trình Chính phủ. Bộ NNPTNT mong muốn Nghị quyết 24 sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả ở tất cả các địa phương trên cả nước.

Thực hiện Nghị quyết 24, Bộ NNPTNT đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển khai 8 nội dung chính: Điều tra, đánh giá hiện trạng và tiềm năng NNNDNT; thiết kế quy hoạch bố trí dân cư, xây dựng các mô hình thí điểm nông thôn mới; đào tạo nâng cao năng lực cho nông dân; tổ chức phản biện, thẩm tra, thẩm định các chương trình, dự án xã hội; giám sát, đánh giá độc lập các chương trình, dự án lớn trong lĩnh vực NNNDNT; tham gia xây dựng 4 luật: Thủy lợi, Nông nghiệp, Thú y, Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; tư vấn các dự án đầu tư về môi trường nông thôn; tư vấn lập dự án, ứng dụng và phát triển công nghệ trong NNNT; xây dựng cơ chế, chính sách đổi mới phát triển công nghệ (xuất nhập khẩu) NNNT.

(Theo chinhphu.vn)