Thực hiện quyết liệt công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 

Cập nhật ngày: 28/06/2018 - 11:11

BTNO - Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm 2018, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức dưới hình thức trưc tuyến vào ngày 27.6.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì tăng trưởng khá và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt trên 23.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá, đặc biệt là khu vực công nghiệp; giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng 45,5%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện trên 3.000 tỷ đồng, đạt gần 55% so với Nghị quyết; đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh thực hiện 10.559 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và thông tin truyền thông đạt kết quả tốt; kịp thời triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời các chính sách đối với gia đình có công, chính sách xã hội và duy trì thường xuyên công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa được giữ vững ổn định. Công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền và xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới (Việt Nam – Campuchia) tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, củng cố bằng việc thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và thông tin, tuyên truyền, định hướng trong nhân dân luôn được quan tâm và chú trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khoá XII) và triển khai quán triệt chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đại biểu ở điểm cầu các huyện uỷ, thành uỷ và điểm cầu chính đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác nội chính; xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị các cơ quan tỉnh tiếp tục quan tâm tổ chức những lớp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ chủ chốt cấp huyện; việc lắp đặt dải phân cách cứng trên quốc lộ 22B; đề án du lịch đường sông trên sông Vàm Cỏ Đông; có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chế độ lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ; chế độ, chính sách đối với cán bộ điều động, luân chuyển cấp xã…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương, đơn vị và giao các cơ quan liên quan xử lý, trả lời theo quy định.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các địa phương, đơn vị bám sát nghị quyết năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Chú trọng công tác sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, trên tinh thần cái gì làm được thì làm ngay, trong đó phải thực hiện quyết liệt việc tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo kế hoạch đề ra.

Tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục quan tâm việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Tố Tuấn