BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang: Tập trung thanh tra tài nguyên khoáng sản

Cập nhật ngày: 11/05/2009 - 11:56

Làm việc với Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ chiều nay (11.5), Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang yêu cầu thời gian tới, hoạt động thanh tra tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp.

Tổng Thanh tra, Bí thư Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền và Phó Tổng Thanh tra Mai Quốc Bình đã báo cáo với ông Trương Tấn Sang kết quả công tác của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra năm 2008 và quý I/2009, đánh giá một năm thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của nông dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2008 và quý I/2009; nêu các kiến nghị, đề xuất về hoạt động thanh tra trong thời gian tới.

Ông Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động thanh tra trong hơn một năm qua, khẳng định công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định chính trị, đóng góp vào phát triển kinh tế chung của đất nước, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, phối hợp hoạt động với các cơ quan chức năng như kiểm toán, điều tra, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Tuy nhiên, ngành cần quan tâm nhiều hơn đến công tác thanh tra hành chính công vụ; khắc phục những mặt hạn chế như còn một số cuộc thanh tra kéo dài; kết luận xử lý còn chậm đặc biệt là trong việc xử lý trách nhiệm, hành chính, thu hồi tài sản thất thoát trên cơ sở kết luận thanh tra. 

Công tác phòng chống tham nhũng có một số kết quả nhất định nhưng chưa đủ sức ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng như Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X đã đề ra.

Ông Trương Tấn Sang nêu rõ: Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác thanh tra, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa X.

Mục đích nhằm ngăn chặn và đẩy lùi từng bước tệ tham nhũng trong hệ tốt khiếu nại, tố cáo để đến cuối 2010 giảm được các vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Hoạt động thanh tra cần tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp.

(Theo TTXVN)