BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND tỉnh & Ban kinh tế ngân sách: Giám sát hoạt động bảo vệ môi trường ở Tân Châu

Cập nhật ngày: 11/06/2009 - 09:38

Ông Phan Văn Sử cùng đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Tân Châu

Ngày 9.6, ông Phan Văn Sử – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh và đại diện một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã đến Tân Châu giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

UBND huyện Tân Châu cho biết, có nhà máy chế biến mía, mì nhiều nhất tỉnh (12 cơ sở chế biến mủ cao su; 20 cơ sở chế biến khoai mì; 2 nhà máy chế biến mía đường; 18 xưởng cưa xẻ gỗ, 37 cơ sở thu mua phế liệu và 4 cơ sở khai thác cát), trong vài năm trở lại đây, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Tân Châu có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng theo Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trong năm 2009, UBND huyện Tân Châu đề nghị UBND tỉnh đưa vào kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường gồm: Công ty TNHH Phát Lộc, Nhà máy chế biến khoai mì thuộc Công ty cổ phần đường Nước Trong, Trung tâm Y tế huyện Tân Châu, DNTN Hồng Niêng và cơ sở chế biến khoai mì của ông Nguyễn Văn Phát. Dự kiến, đến năm 2010, UBND huyện Tân Châu sẽ đề nghị UBND tỉnh xử lý tất cả các cơ sở còn lại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, từng bước kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trên địa bàn.

Từ sự nỗ lực của các ngành, các cấp, tình hình môi trường trên địa bàn Tân Châu ngày càng được quản lý tốt hơn. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn không ít tồn tại: Tình trạng khai thác đất khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời; công tác thanh tra, giám sát bảo vệ môi trường có lúc chưa sâu sát dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có xu hướng gia tăng với mức độ và hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Đây là lý do dẫn đến tình trạng ô nhiễm cục bộ môi trường ở một số khu vực trên địa bàn huyện. Ngoài ra, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường còn thiếu; nhận thức của các doanh nghiệp, hộ sản xuất và nhân dân về bảo vệ đất đai, khoáng sản, môi trường… còn hạn chế, thiếu tính tự giác và đặt nặng lợi ích kinh tế hơn bảo vệ môi trường… là những nguyên nhân khiến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện chưa đạt hiệu quả cao.

Ông Phan Văn Sử – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định: cơ quan chức năng của huyện Tân Châu cần có phương pháp phối hợp tốt hơn trong việc quản lý, kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Ông Sử cho biết sẽ ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Tân Châu để báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Ngày 10.6.2006, đoàn giám sát đến khảo sát tình hình quản lý và bảo vệ môi trường ở huyện Châu Thành.

BẢO TÂM