BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND tỉnh: Cho ý kiến các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 

Cập nhật ngày: 13/10/2022 - 08:51

BTNO - Chiều 11.10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp đột xuất tháng 10 với sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Hội nghị cho ý kiến các nội dung do UBND tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022.

Quang cảnh phiên họp.

Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong.

Tại phiên họp, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh 7 tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết trên các lĩnh vực. Trong đó, đáng chú ý là tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen.

Theo ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 1.7.2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND Quy định về miễn thu phí vào cổng tham quan Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen đến hết năm 2021; tiếp đó ngày 9.12.2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND, đến hết ngày 31.12.2022. Các nghị quyết này được ban hành trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, nhằm bảo đảm cho việc thu phí phù hợp với quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc ban hành Nghị quyết này là cần thiết và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Văn Hùng thông qua tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen.

Căn cứ thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và các ý kiến của đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với nội dung đề nghị xây dựng nghị quyết này.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với nội dung các tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với ấp, khu đội trưởng trên địa bàn tỉnh; quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; quy định cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025; xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31.7.2020 của HĐND tỉnh về bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024 và xây dựng Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 3 năm không triển khai thực hiện.

C.T