BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp thứ 6 

Cập nhật ngày: 01/10/2022 - 07:51

BTNO - Sáng 29.9, ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp tháng 10 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 6 - kỳ họp cuối năm.

Cùng tham gia có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng.

Tại phiên họp, UBND tỉnh trình các tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn 1 từ năm 2022-2025.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn trình các nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, UBND tỉnh còn trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo tờ trình, thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27.1.2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tỉnh dự kiến quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh giai đoạn 2022-2025 với mức cụ thể như sau. Ở khu vực nông thôn, hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Khu vực thành thị, hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trương Thị Phương Thảo trình bày Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo.

Các chính sách dự kiến hỗ trợ cho hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của tỉnh, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn có 3 chính sách, bao gồm hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; chính sách trợ giúp pháp lý. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện các chính sách này trong giai đoạn 2022-2025 là khoảng hơn 92 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung do UBND tỉnh trình tại phiên họp và đề nghị tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện theo quy trình, thủ tục quy định.

Ngoài ra, phiên họp còn xem xét cho ý kiến Tờ trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 9.12.2016 cùa HĐND tỉnh về chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Tây Ninh; cho ý kiến dự thảo Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (sẽ bắt đầu từ tháng 11.2022).

C.T