BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát một số dự án sử dụng các nguồn vốn vay

Cập nhật ngày: 25/09/2009 - 05:28

Đoàn giám sát làm việc với các sở, ngành tỉnh.

Từ ngày 21 đến 25.9.2009, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ – Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn giám sát tình hình quản lý, sử dụng và giải ngân các nguồn vốn vay, vốn chương trình mục tiêu và vốn trái phiếu Chính phủ đối với các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, các huyện Châu Thành và Tân Châu.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2007 đến nay tổng nguồn vốn vay đầu tư trên địa bàn tỉnh là 180,62 tỷ đồng, tổng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 254,33 tỷ đồng, tổng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 173,69 tỷ đồng. Theo báo cáo của các ngành, các địa phương được giám sát thì những nguồn vốn này đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục- trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn chế. Từ đó, hạ tầng cơ sở vùng sâu vùng xa ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, do các quy định của Trung ương về lĩnh vực XDCB thay đổi nhiều lần, quy định thủ tục còn rườm rà, phức tạp và không đồng bộ nên thủ tục đầu tư phải chỉnh sửa nhiều lần làm chậm tiến độ triển khai nhiều công trình. Ngoài ra, cũng còn một số nguyên nhân chủ quan như năng lực tư vấn, năng lực chủ đầu tư còn hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng còn khó khăn… Chính vì thế mà tiến độ giải ngân còn chậm so với yêu cầu.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cũng đã khảo sát thực tế một số công trình thuỷ lợi, giao thông, y tế, giáo dục ở một số ngành, một số địa phương để có đánh giá cụ thể và chính xác, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ các nguồn vốn vay, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

S.T