Thường trực HĐND tỉnh họp phiên định kỳ tháng 1.2021 

Cập nhật ngày: 06/01/2021 - 09:14

BTNO - Chiều 05.1, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên định kỳ tháng 1.2021. Ông Nguyễn Thành Tâm-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đức Trong, Nguyễn Thanh Phong;  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Phiên họp cho ý kiến tờ trình của UBND tỉnh về ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021.

Về nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, hiện nay, do tình hình giá đất trên thị trường có xu hướng tăng cao, để việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo nội dung đề nghị của UBND tỉnh, làm cơ cở để xác định và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ thêm cơ sở xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng khu vực.

Sau khi được giải trình rõ nội dung còn băn khoăn, ông Nguyễn Thành Tâm-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận thống nhất theo nội dung trình của UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy trình và phải ban hành sớm để kịp áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Ngoài ra, phiên họp còn cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh và một số nội dung khác.

C.T