Thường trực HĐND tỉnh họp phiên định kỳ tháng 4.2020 

Cập nhật ngày: 01/04/2020 - 21:09

BTNO - Chiều 31.3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên định kỳ tháng 4.2020. Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe báo cáo và cho ý kiến các nội dung trong Tờ trình số 466/TTr-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về việc chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2019 sang năm 2020 (lần 1); Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình.

Ông Lê Quang Tuấn- Phó Ban VHXH phát biểu tại phiên họp.

Theo Ban VHXH, từ ngày 25.2 đến 3.3 đã tổ chức 2 đoàn công tác đến làm việc với UBND 9 huyện, thị xã, thành phố và UBND 9 xã, phường, trong đó có 3 xã biên giới, 4 xã nội địa, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 phường và khảo sát thực tế tại 36 hộ nghèo, hộ thoát nghèo.

Qua đó cho thấy, tỷ lệ bình quân hộ nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố qua rà soát năm 2019 là 1,86%, (giảm 2,48% so với năm 2016). Tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là ở huyện Bến Cầu (4,28%), thấp nhất là thành phố Tây Ninh (0,41%).

Đa số tại các địa phương, hộ thoát nghèo tương đối bền vững, không có tình trạng hộ thoát nghèo nhưng đời sống còn quá khó khăn hoặc địa phương vì chạy theo chỉ tiêu mà đưa các hộ còn nghèo ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình giảm nghèo cơ bản đạt so với kế hoạch, tiến độ đề ra, tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo tiếp cận tốt hơn với các chính sách, cải thiện điều kiện sống, tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương giảm hàng năm.

Đoàn giám sát Ban VHXH đề nghị các địa phương quan tâm khảo sát thực tế, rà soát toàn diện việc thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, lựa chọn các mô hình hiệu quả để nhân rộng thực hiện.

Cựu chiến binh Trần An Vinh, ngụ huyện Bến Cầu thoát nghèo nhờ nghề nuôi dế.

Các địa phương nghiên cứu chủ trì lập dự án quy mô cấp huyện, xã theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh để triển khai cho nhiều hộ nghèo tham gia; hướng dẫn cụ thể việc thực hiện dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ tối đa 3 lần cho các hộ nghèo, tránh tình trạng hộ nghèo được hỗ trợ rồi bán, lại tiếp tục được hỗ trợ; rà soát kỹ đối tượng được hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ đối với hộ tham gia dự án phải thực sự có nhu cầu phát triển sản xuất, tạo sinh kế để thoát nghèo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, lao động và thực hiện đúng nội dung cam kết...

Dự kiến sau khảo sát, đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với một số sở, ngành và UBND tỉnh để giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng nêu một số vấn đề xoay quanh các nội dung được trình tại phiên họp, để tổng hợp, đề nghị các đơn vị tiếp thu giải trình, làm rõ hơn tại buổi làm việc với UBND tỉnh trong thời gian thích hợp.

Đại Dương