Thường trực HĐND tỉnh: Khảo sát tình hình hoạt động của HĐND cấp xã 

Cập nhật ngày: 24/08/2019 - 20:06

BTNO - Mới đây, Thường trực HĐND tỉnh lập Đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

* Tại thành phố Tây Ninh, tham dự buổi khảo sát có ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố Tây Ninh, tình hình tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tại các xã, phường trên địa bàn vào đầu nhiệm kỳ đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đầu nhiệm kỳ đã bầu tổng số 262 đại biểu HĐND xã, phường, đến nay giảm còn 243 đại biểu do chuyển công tác, nghỉ hưu. 

 
Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Về Thường trực HĐND xã, phường được cơ cấu 2 đại biểu, gồm 1 Chủ tịch kiêm nhiệm và 1 Phó Chủ tịch Thường trực chuyên trách. Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, do công tác củng cố, sắp xếp nhân sự ở địa phương nên một số xã, phường bị khuyết nhân sự đối với chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ, kỳ họp bất thường cơ bản được thực hiện đúng theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 70 kỳ họp thường lệ, 16 kỳ họp bất thường; ban hành 511 Nghị quyết; tổ chức 267 cuộc giám sát, nội dung tập trung giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, việc ban hành các Quyết định của UBND cùng cấp, công tác tiếp công dân và giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại biểu HĐND các xã, phường thành phố Tây Ninh đã kiến nghị một số nội dung như: bổ sung thêm 1 biên chế cho Bộ phận giúp việc của HĐND; hỗ trợ một phần kinh phí phụ cấp cho Trưởng các Ban HĐND xã, phường.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, từ nay đến cuối nhiệm kỳ đại biểu HĐND các xã, phường của thành phố Tây Ninh cần tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng phát huy dân chủ, tăng tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất, qua đó làm rõ hơn tình hình và nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng kế hoạch, kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND đảm bảo đúng, đủ các nội dung theo quy định.

Vũ Nguyệt

* Đoàn do bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Dầu.
Theo báo cáo của HĐND huyện Gò Dầu, số lượng đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ là 277 đại biểu, đảm bảo theo quy định; hiện nay còn 249 đại biểu do miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ…; có 7/9 xã, thị trấn có Chủ tịch HĐND là hoạt động kiêm nhiệm. 

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND các xã, thị trấn của Gò Dầu tổ chức được 70 kỳ họp, trong đó có 63 kỳ họp thường kỳ, ban hành gần 360 nghị quyết. Đa số các nghị quyết tập trung vào lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, thu- chi ngân sách, xây dựng cơ bản. 

 
Bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với HĐND huyện Gò Dầu.

Riêng về hoạt động giám sát đã thực hiện được gần 250 cuộc và 70 cuộc khảo sát, chú trọng vào những vấn đề cử tri quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã ghi nhận hơn 1.730 lượt ý kiến cử tri và chuyển cơ quan chức năng giải quyết, đạt tỷ lệ 90% trở lên. Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp hơn 800 lượt công dân, tiếp nhận hơn 380 đơn và chuyển UBND xem xét giải quyết đạt trên 95%. 

HĐND huyện Gò Dầu cũng nhìn nhận, thời gian qua hoạt động HĐND cấp xã, thị trấn còn một số hạn chế cần khắc phục, như số lượng đại biểu HĐND các xã, thị trấn tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp chưa nhiều; hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và 2 Ban đôi lúc còn chậm, chưa đều; phương thức và nội dung giám sát chưa được đổi mới, năng lực giám sát còn hạn chế, ngại va chạm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp đề nghị HĐND các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát ở địa phương, nhất là giám sát về việc xét hộ nghèo, giám sát về xét gia đình văn hóa; đẩy mạnh chất vấn những vấn đề mà cử tri quan tâm, chất vấn và trả lời chất vấn phải cụ thể không nói chung chung; đảm bảo các chế độ cho đại biểu HĐND theo quy định.

Lý Tài – Hồng Ân