BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND tỉnh: Làm việc với các sở, ngành về kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 22/03/2023 - 05:09

BTNO - Sáng 21.3, Tổ khảo sát số 3 của HĐND tỉnh do bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm tổ trưởng có buổi làm việc với các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường về kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh; Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 12.5.2022 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ một lần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trang thiết bị cho 6 trung tâm y tế huyện và 42 trạm y tế xã.

Sở Y tế cho biết, theo nội dung Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND, đối tượng công chức, viên chức và nhân viên ngành Y tế sẽ được hỗ trợ thêm hằng tháng (ngoài tiền lương và phụ cấp hiện hưởng); đây là chính sách nhằm hỗ trợ, tăng thêm thu nhập cho các đối tượng trong đó có y tế cơ sở. Để có cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết trên, Sở Y tế đang phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thống nhất cách thực hiện Nghị quyết nhằm bảo đảm các chính sách cho nhân viên y tế tại tuyến cơ sở giảm bớt khó khăn, yên tâm công tác và gắn bó với ngành.

Theo Sở Nội vụ, ngày 23.2.2023, Sở có văn bản gửi các địa phương, cơ quan, đơn vị lấy ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý, Sở Nội vụ sẽ ban hành hướng dẫn triển khai đến cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc.

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện việc chi trả hỗ trợ 1 lần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát của HĐND tỉnh, hầu hết các đơn vị, địa phương đã triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND; các địa phương đã rà soát, đối chiếu thực hiện chi đúng, chi đủ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện chi hỗ trợ hoặc khó khăn trong khâu xác lập hồ sơ do không cung cấp đầy đủ chứng từ chấm công. Các thành viên tổ khảo sát đã đề nghị đơn vị có liên quan báo cáo, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách.

Đối với Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, đến ngày 20.3.2023, đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và gói thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, chủ đầu tư trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo. Theo kế hoạch, dự kiến trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 3.2023. Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án, chủ đầu tư sẽ tiến hành trình bố trí vốn năm 2023 (dự kiến bố trí 51 tỷ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH); đồng thời trình thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trang thiết bị y tế. Đến tháng 5.2023, hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của hạng mục trang thiết bị y tế (phần bổ sung), trình thẩm định phê duyệt. Đến tháng 11.2023, hoàn thành việc cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế (phần bổ sung), hoàn thành giải ngân 100% vốn cấp năm 2023 thuộc chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Đối với dự án đầu tư trang thiết bị cho 6 trung tâm y tế huyện và 42 trạm y tế xã của tỉnh, đến ngày 22.3.2023, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt bảo đảm tiến độ hoàn thành phê duyệt dự án trong tháng 3.2023. Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án, chủ đầu tư sẽ trình bố trí vốn năm 2023 cho dự án (dự kiến bố trí 61 tỷ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH); đồng thời trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án. Đến tháng 5.2023, hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của dự án, trình thẩm định phê duyệt; tháng 11.2023, hoàn thành việc cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế và giải ngân 100% vốn cấp năm 2023 thuộc chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, trong tháng 4.2023, Sở Y tế cùng đơn vị liên quan có hướng dẫn cụ thể, chi tiết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay; tăng cường công tác tuyên truyền, giải đáp thắc mắc đối với các đơn vị, đối tượng về chính sách.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Để hoàn thành kế hoạch phân loại đô thị, Sở đã tham mưu và được UBND tỉnh cho chủ trương UBND cấp huyện tổ chức rà soát, lập và điều chỉnh chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị và quy hoạch xây dựng các xã.

Theo đó, thành phố Tây Ninh lập Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận Thành phố là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 23.3.2021; đã được Bộ Xây dựng cho có ý kiến và đang hoàn chỉnh hồ sơ. UBND Thành phố đang rà soát, điều chỉnh và lập quy hoạch phân khu (QHPK) toàn Thành phố để tháo gỡ những bất cập nhằm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phục vụ phát triển KT-XH, thu hút đầu tư...

Bà Huỳnh Vương Hiếu- Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thị xã Hoà Thành và thị xã Trảng Bàng đã lập Chương trình phát triển đô thị và được Bộ Xây dựng cho ý kiến. Hai địa phương đang hoàn chỉnh hồ sơ, lập nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thị xã, dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 3.2023. Huyện Gò Dầu đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị Gò Dầu tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 7.5.2021, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án trong tháng 10.2023; UBND huyện Gò Dầu đang triển khai lập chương trình phát triển đô thị, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Huyện Bến Cầu có thị trấn Bến Cầu thuộc phạm vi Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu khu trung tâm thị trấn Bến Cầu, lập chương trình phát triển đô thị, Đề án nâng loại đô thị sẽ được thực hiện sau khi Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phê duyệt. Đối với các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, đang tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị theo định hướng mở rộng địa giới đơn vị hành chính; sau khi quy hoạch chung được phê duyệt, sẽ tổ chức lập chương trình phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị theo quy định.

Bà Nguyễn Đài Thy đề nghị các đơn vị nắm chắc tiến độ thực hiện, đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện một số chỉ tiêu như tỷ lệ đô thị hoá, chất thải rắn sinh hoạt.

Trúc Ly