Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 9/2019 

Cập nhật ngày: 07/09/2019 - 08:22

BTNO - Chiều 5.9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019.

Cùng tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp đã cho ý kiến các nội dung UBND tỉnh trình, như: Tờ trình số 1880 ngày 3/9/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình số 1881 ngày 3/9/2019 của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đợt 2 năm 2019; Tờ trình số 1885 ngày 3/9/2019 của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

Thường trực HĐND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho xây dựng 3 Nghị quyết trên. Bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng bảng giá đất cần tiệm cận với giá thị trường để tránh thất thu ngân sách Nhà nước cũng như đảm bảo quyền lợi người dân, tránh khiếu kiện.

Ngoài ra, phiên họp thường kỳ tháng 9.2019 cũng cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác, như: Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh…

Huy Liệu