BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh: Thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp 17-HĐND tỉnh khoá VII

Cập nhật ngày: 06/06/2009 - 08:49

Ngày đầu tháng 6.2009, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và các Ban của HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VII, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kỳ họp dự kiến được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 14.7.2009 đến 16.7.2009, tại Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2009, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 và xem xét các báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động 6 tháng đầu năm 2009 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2009 của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh; kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2009 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hoá – Xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17; báo cáo thẩm tra của ba Ban HĐND tỉnh cùng với việc xem xét Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2009 của UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2009 của TAND tỉnh Tây Ninh và Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh về quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2009-2020; việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; việc miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30); việc điều chỉnh quy hoạch khu Thương mại - Đô thị cửa khẩu Mộc Bài; và báo cáo kết quả trả lời, thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri.

KIM CHI