BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực Tỉnh uỷ: Lấy ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Cập nhật ngày: 04/07/2012 - 05:50

(BTN)- Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, để chuẩn bị cho việc kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ngày 3.7.2012, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trí cho tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên BTV Tỉnh uỷ đương chức. Đồng chí Võ Văn Phuông - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Minh, Lê Thị Bân, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí nguyên Phó Bí thư, uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên các khoá; nguyên Phó chủ tịch HĐND, UBND; nguyên Giám đốc sở, ngành; nguyên trưởng, phó các ban tham mưu của Tỉnh uỷ.

Đồng chí Võ Văn Phuông - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung lấy ý kiến góp ý tập trung vào ba nội dung chính là: Việc kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này được tiến hành theo 3 bước là: Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, cán bộ đương chức và hưu trí trong tỉnh góp ý kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; Tiếp thu ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm của cấp uỷ cấp trên trực tiếp, xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân và tiến hành kiểm điểm; Báo cáo kết quả kiểm điểm và thông báo tiếp thu góp ý.

Theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, việc góp ý kiến kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ phải góp ý bằng văn bản và có ký tên người góp ý, để phản hồi thông tin góp ý khi cần thiết.

Phiếu góp ý đối với tập thể BTV Tỉnh uỷ được gửi đến Bộ phận Thường trực giúp BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Phiếu góp ý đối với cá nhân các Uỷ viên BTV được gửi trực tiếp đến đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

Phiếu góp ý cho tập thể và cá nhân Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ là cơ sở để BTV Tỉnh uỷ tham khảo, nhận xét, đánh giá, kết luận trong quá trình kiểm điểm tập thể và từng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

K.L