BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung thăm Sư đoàn BB5

Cập nhật ngày: 27/06/2014 - 09:01

Đón tiếp Thượng tướng có Thiếu tướng Trần Văn Hùng – Phó Chính ủy Quân khu 7, cơ quan Quân khu và Bộ chỉ huy cùng đại diện các cơ quan của Sư đoàn 5.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng – Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sư đoàn trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo trong buổi đến thăm Sư đoàn BB5.

Phát biểu chỉ đạo trong buổi đến thăm, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng căn bản, đầu tư, quản lý, sử dụng hệ thống doanh trại và việc bảo đảm hậu cần, đời sống cho bộ đội của Sư đoàn 5.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp của Sư đoàn phải luôn xác định, Sư đoàn 5 là đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn xây dựng vững mạnh điểm của toàn quân, vì thế phải hết sức chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư về mọi mặt, đặc biệt phải thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Từ thực tiễn xây dựng đơn vị, Sư đoàn phải mạnh dạn đánh giá đúng kết quả, nguyên nhân những ưu điểm, mặt hạn chế để không ngừng đổi mới nội dung lãnh đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với Quân khu và Bộ Quốc phòng về những điểm cần phải bổ sung, thay đổi trong lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư để ngày càng nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí chiến đấu cao; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự có tâm huyết, trách nhiệm và năng lực để xây dựng Sư đoàn luôn thống nhất về ý chí và hành động; thực hiện công tác xây dựng cơ bản, kiên cố hóa nhà ở, nhà làm việc, phấn đấu đến hết năm 2015 toàn Sư đoàn phải xóa xong nhà cấp 4; đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án xây nhà công vụ cho cán bộ sĩ quan.

Đối với công tác chăm lo đời sống bộ đội, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung yêu cầu Sư đoàn 5 tiến hành quản lý chặt chẽ tài chính kinh tế và thực hiện công khai minh bạch dân chủ trong toàn Sư đoàn gắn với thực hành tiết kiệm; chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm từ tăng gia, sản xuất tại đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm lo đời sống hằng ngày của bộ đội.

Xuân Thu