baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về bảy dự án Luật

Cập nhật ngày: 30/09/2011 - 11:55

Theo dự kiến, phiên họp thứ 3 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra ngay sau phiên họp thứ hai và chia thành 2 đợt, từ 3- 5.10 và từ 11- 14.10.

Trong phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2011 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (bao gồm cả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân); Báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011; công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2011.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp thứ hai Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo về tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; về lương của ngành bảo hiểm xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011.

Về công tác xây dựng luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án Luật đo lường, Luật tố cáo và Luật khiếu nại.

Các dự án Luật sẽ được cho ý kiến tại phiên này gồm Luật tài nguyên nước (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật phòng, chống rửa tiền; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật biển Việt Nam; Luật xử lý vi phạm hành chính.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2012.

(Theo TTXVN/Vietnam+)