BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn phòng Tỉnh uỷ:

Tích cực tham mưu, phục vụ cấp uỷ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Cập nhật ngày: 18/03/2015 - 06:03

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Minh Trọng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Tổng hợp 1.

Báo cáo của Văn phòng Tỉnh uỷ cho biết, trong năm 2014, toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh uỷ đã không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, thường xuyên đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm.

Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và phục vụ, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc đạt kết quả tốt. Chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình công tác năm, lịch làm việc tháng, tuần và giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện theo kế hoạch, chương trình đề ra.

Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp uỷ xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định. Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Văn phòng Tỉnh uỷ theo chức năng, nhiệm vụ mới. Các mặt công tác hành chính, tiếp dân, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, tài chính, quản trị… có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết năm đề ra.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm 2013-2014 và công nhận 3 tập thể lao động xuất sắc.

Hội nghị cũng đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Tố Tuấn