Tiền của Nhà nước đã bị lãng phí như thế nào trong các công trình xây dựng?

Cập nhật ngày: 14/11/2012 - 05:59

(BTN)- Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại phiên họp Quốc hội chiều ngày 12.11.2012, ĐBQH Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) đặt vấn đề: Tại kỳ họp lần này, chúng ta chứng kiến cơn bão Sơn Tinh đi vào nước ta gây ra nhiều hậu quả và để lại nhiều câu hỏi. Bão đi để lại không chỉ nỗi đau mất mát của người dân mà còn là câu hỏi lớn về chất lượng các công trình dân sinh, thậm chí có cả công trình phòng, chống lụt bão đã bị quét sạch. Đại biểu Tâm đặt câu hỏi: Tiền của Nhà nước đã bị lãng phí như thế nào trong các công trình xây dựng, có tiêu cực, tham nhũng hay không? Trách nhiệm ở đâu, của ai?

Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng

Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thành Tâm, Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa nhận: Đúng như đại biểu Nguyễn Thành Tâm đã nói, vấn đề thất thoát, lãng phí, chất lượng xây dựng không phải hôm nay mà có từ lâu rồi, đây là bệnh nan giải và rất khó khắc phục một cách triệt để. Nguyên nhân của tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng, trong đó có chất lượng công trình xây dựng như đại biểu nêu, về nguyên nhân, Bộ trưởng cho rằng chúng ta xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng chưa hoàn thiện. Ngay trong Luật Xây dựng thì công tác kiểm soát về chất lượng xây dựng chủ yếu giao cho chủ đầu tư, nhưng chất lượng của không ít chủ đầu tư còn rất thấp. Cho nên, vấn đề quản lý những công trình xây dựng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cũng khó khăn.

Về công tác quy hoạch, chất lượng quy hoạch cũng còn thấp, còn chậm, chưa kịp thời, đấy cũng là nguyên tố gây nên lãng phí. Chẳng hạn khi xây dựng công trình rồi chúng ta mới làm quy hoạch nên phải giải phóng mặt bằng ở chính những công trình đó. Cho nên có những dự án tiền giải phóng mặt bằng còn lớn hơn tiền đầu tư xây dựng công trình. Vấn đề kiểm soát chất lượng, nhiều dự án làm chưa chặt chẽ. Công tác tiền kiểm trong dự án đầu tư còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, vấn đề thể chế cần được hoàn thiện.

Lý do thứ hai, do chất lượng công tác quy hoạch, chất lượng dự án, chất lượng thiết kế kỹ thuật, chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, chất lượng công tác thi công, nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán, đưa công trình vào khai thác, sử dụng đều có những nhân tố để làm thất thoát, giảm chất lượng công trình. Thứ ba là do công tác thanh tra, kiểm soát công trình còn chưa hiệu quả. Thứ tư là do năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức hoặc những chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư xây dựng. Thứ năm là chúng ta thiếu cơ chế để xã hội và người dân tham gia kiểm soát, phát hiện kịp thời để xử lý, chúng ta cũng chưa có những chế tài mạnh để xử lý quyết liệt, có tính chất răn đe đối với những sai phạm gây ra trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.

Để khắc phục những tình trạng này, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, trong những cơ quan quản lý đầu tư xây dựng cần có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, các bộ xây dựng chuyên ngành như Giao thông, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn v.v... tham gia. Và Bộ trưởng khẳng định, với trách nhiệm quản lý chung về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có trách nhiệm về tình trạng trên. Về các giải pháp khắc phục, Bộ trưởng cho biết, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng thay cho Nghị định 2009 theo hướng tăng cường công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng.

DUY QUANG

(Lược ghi)