BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiến hành kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cập nhật ngày: 01/07/2016 - 10:45

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VIII Trần Lưu Quang trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho bà Phan Thị Điệp.

Ngày 1.7.2016, HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ nhất tại hội trường Tỉnh uỷ. Có 51/52 đại biểu HĐND tỉnh vừa trúng cử tham dự kỳ họp. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Trần Lưu Quang chủ trì kỳ họp. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 1.7 đến ngày 2.7.2016, với các nội dung sau: báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND, Chánh văn phòng HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND tỉnh, bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Trong nghị trình kỳ họp, UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Tờ trình về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020; Tờ trình về mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới 2016 - 2020; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo thẩm tra của 3 Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp.

Trong kỳ họp này, Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo hoạt động phối hợp xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân tỉnh báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2016.

Thường trực HĐND tỉnh khoá IX điều hành kỳ họp.

Sau khi Uỷ ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kết quả xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với số phiếu 51/51 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 98,08% tổng số đại biểu, ông Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phan Thị Điệp tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá VIII đắc cử chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Võ Văn Sớm, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đắc cử chức danh Trưởng ban Văn hoá - Xã hội; ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đắc cử chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Mai Văn Hải, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đắc cử chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Ra mắt các đại biểu HĐND tỉnh khoá IX.

Kỳ họp tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND và Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh. Với số phiếu tín nhiệm 51/51 đại biểu có mặt, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Nguyễn Thanh Ngọc và ông Dương Văn Thắng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; kỳ họp tiến hành bầu chức danh Uỷ viên UBND gồm 19 thành viên; bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh gồm 29 vị.

DUY ĐỨC