BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ 

Cập nhật ngày: 06/12/2023 - 11:39

BTNO - Ngày 6.11.2023, Ngân hàng Chính sách xã hội có Quyết định số 8999/QĐ-NHCS điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023, theo đó điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch 250 tỷ đồng đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Tây Ninh.

Một buổi giao dịch của phòng giao dịch NHCSXH huyện Dương Minh Châu.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền và triển khai chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp, hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay tra cứu thông tin khách hàng đã vay và đang đề nghị vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội để rà soát thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội của khách hàng nhằm xác định đúng đối tượng thụ hưởng vốn vay theo đúng quy định.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các cấp, Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức tuyên truyền về chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên trước, trong và sau khi cho vay, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, phát huy hiệu quả.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận khách hàng có dự án được thực hiện tại địa phương và đúng đối tượng thụ hưởng chính sách cho vay theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ bảo đảm kịp thời và đúng quy định.

Vũ Nguyệt