Tiếp tục coi trọng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 10/12/2022 - 09:57

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục coi trọng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của giai đoạn hiện nay. Trong công tác cán bộ, phải rất linh hoạt để lựa chọn cán bộ có trình độ, gắn trách nhiệm với chế độ đãi ngộ…

Chiều 9/12, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kết quả công tác của Đảng bộ Khối từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay.


  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao

Báo cáo tại buổi làm việc, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải cho biết, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ trực thuộc với 1.140 tổ chức cơ sở đảng, hơn 5.900 chi bộ trực thuộc và gần 87.900 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình công tác.

Về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối luôn được triển khai thực hiện thường xuyên; các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng… Trong năm 2020- 2021, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đa số doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm, hướng đến chăm lo cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đặc biệt, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Theo đó, các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao, vốn sở hữu nhà nước được bảo toàn và phát triển.

Cụ thể, trong 9 tháng qua, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối tăng 38,86%; lợi nhuận trước thuế tăng 23,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 800.000 người lao động.

Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về công tác an sinh xã hội với tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội đạt hơn 4.275 tỷ đồng, thực hiện Nghị quyết 30a với hơn 852 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã báo cáo một số tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và thời gian tiếp theo; đồng thời đề xuất một số kiến nghị liên quan đến việc phân cấp mạnh hơn cho các đảng uỷ cấp trên cơ sở và đảng uỷ cơ sở về bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị, kết nạp, khai trừ đảng viên; cho áp dụng rộng rãi, thống nhất phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các cấp ủy, mở thêm quyền truy cập cơ sở dữ liệu đảng viên; xây dựng và thí điểm áp dụng tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chỉ số hài lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động, làm cơ sở để nâng cao chất lượng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc…

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo tại buổi làm việc.

Nhận thức rõ sứ mệnh đối với phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả Đảng ủy Khối đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời, khẳng định Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương là Đảng bộ lớn, có nhiều tổ chức đảng trực thuộc, có vị trí, vai trò quan trọng và có đặc điểm, nhiệm vụ rất đặc biệt.

Đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, trong bối cảnh sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối cũng như của các đảng bộ trực thuộc, vừa đảm bảo nguyên tắc chung, vừa đáp ứng đặc điểm các đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng bộ Khối thực hiện đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, công tác chính trị tư tưởng thường xuyên được quán triệt, học tập, để đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của các doanh nghiệp trong khối nhận thức đúng tình hình vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối, nhận thức rõ sứ mệnh của mình đối với phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực.


Quang cảnh buổi làm việc. 

Nhấn mạnh đến công tác cán bộ, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý Đảng bộ Khối tiếp tục coi trọng công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của giai đoạn hiện nay; trong công tác cán bộ phải rất linh hoạt để lựa chọn cán bộ có trình độ, trong đó gắn trách nhiệm với chế độ đãi ngộ để đảm bảo được sự lãnh đạo thông suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo tốt công tác xây dựng Đảng…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Đảng uỷ Khối tập trung lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối. Quá trình thực hiện, những vướng mắc phải được tập hợp để báo cáo để bổ sung, sửa đổi với phương châm “không nóng vội nhưng không được bỏ qua, không được làm chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển”…/.

Nguồn dangcongsan