BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VH-NT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 04/04/2010 - 05:39

Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học- nghệ thuật và báo chí của tỉnh vừa đề ra kế hoạch tiếp tục cuộc vận động này trong năm 2010. Theo đó, các tác phẩm văn học- nghệ thuật và báo chí tham gia cần làm nổi bật và sống động tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Người trong đời sống tinh thần của nhân dân ta.

Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải trong cuộc vận động năm 2009

Chủ đề của năm 2010 là: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, gắn với các hoạt động phục vụ cho việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đặc biệt quan tâm đến nội dung “làm theo”, cổ vũ và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến qua cuộc vận động…

Thông qua cuộc vận động, làm cho công chúng hiểu đầy đủ hơn, dành sự quan tâm theo dõi, hưởng thụ nhiều hơn các tác phẩm văn học- nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu.

Các tác phẩm văn học- nghệ thuật và báo chí tham gia cuộc vận động là những tác phẩm được sáng tác, công diễn, xuất bản từ tháng 12.2009 đến tháng 12.2010 hoặc được đăng báo, phát sóng từ tháng 12.2009 đến tháng 12.2010. Ngoài các giải thưởng chung như những năm trước đây, năm 2010, Ban Tổ chức sẽ xem xét, tặng thưởng cho các tác giả có nhiều tác phẩm đạt giải qua 3 năm liền theo thứ tự chất lượng và số lượng giải mà cá nhân đạt được.

PV