BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật ngày: 15/07/2011 - 05:55

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị được tổ chức ngày 15.7.2011. Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tham gia cùng HĐND tỉnh giám sát tình hình xây dựng cơ bản giai đoạn 2006- 2010 ở các huyện, thị xã; UBMTTQ các huyện, thị xã tham gia giám sát 69 cuộc, tập trung vào việc thu chi ngân sách của ban tài chính xã, việc nâng cấp đường giao thông nông thôn, nuôi dạy trẻ và công tác tuyển sinh của Trường mẫu giáo Rạng Đông, việc thực hiện chương trình mục tiêu 4 giảm, việc cấp phát tiền cho hộ nghèo ăn Tết Tân Mão… Bên cạnh đó, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các huyện, thị xã tổ chức 54 cuộc giám sát, chủ yếu về việc xây dựng nhà đại đoàn kết, làm đường giao thông nông thôn. Ban Thanh tra nhân dân ở các địa phương phối hợp giám sát được 146 cuộc.

UBMTTQ tỉnh, huyện cũng đã tổ chức hiệp thương giới thiệu nhân sự Hội thẩm TAND 2 cấp trình kỳ họp thứ nhất HĐND, bầu 28 vị Hội thẩm TAND tỉnh, 192 vị Hội thẩm TAND cấp huyện nhiệm kỳ 2011- 2016. Các cuộc vận động do UBMTTQ chủ trì như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

UBMTTQ các cấp cũng đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đến nay, toàn tỉnh đã xây tặng được 861 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng (mỗi căn bình quân trên 23 triệu đồng). Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” tổ chức thăm, tặng quà cho hộ nghèo được gần 500 triệu đồng, hỗ trợ đột xuất cho hộ nghèo được 28 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 4 xã được công nhận xã văn hoá, có 353 gia đình văn hoá tiêu biểu được biểu dương. Đến cuối tháng 6.2011, toàn tỉnh đã vận động được trên 23,5 tỷ đồng, đạt 78,5% kế hoạch năm.

Đáng chú ý là từ đầu năm đến nay, UBMTTQ các cấp đã mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân như tổ chức họp mặt kiều bào và thân nhân vào dịp Xuân Tân Mão; tổ chức đoàn cứu trợ kiều bào đang sống tại tỉnh Kampông Chàm (Vương quốc Campuchia).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nói: Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống UBMTTQ trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là phối hợp, tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác mặt trận cũng còn những mặt hạn chế. Cụ thể, hoạt động của MTTQ các cấp tuy đã đổi mới, có nhiều chuyển biến tốt nhưng chưa đồng bộ và vững chắc; một bộ phận cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ, thiếu đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong công tác vận động quần chúng. Công tác tập hợp hội viên vào tổ chức có nơi chưa thực chất, có nơi chưa nắm chắc, chưa quản lý được hội viên. Chất lượng, hiệu quả hoạt động một số ban công tác Mặt trận, tổ dân cư tự quản về chất lượng một số chưa cao, chưa thực chất. Một số nơi đã được công nhận ấp – khu phố văn hoá nhưng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma tuý, trộm cắp, cờ bạc, các băng nhóm càn quấy và các hành vi vi phạm pháp luật vẫn tiếp diễn. Mặt trận, đoàn thể các cấp chưa khai thác đúng mức tiềm năng to lớn, lòng nhiệt tình cách mạng của các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chưa đều khắp, các giải pháp thực hiện còn chung chung…

Đại biểu dự hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông yêu cầu trong thời gian tới phải củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng các ban công tác Mặt trận, tổ dân cư tự quản, khu dân cư, ấp văn hoá; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Nơi nào được công nhận là khu dân, ấp văn hoá thì nơi đó phải trong sạch về mọi mặt, thực hiện tốt mục tiêu 4 giảm của tỉnh, không còn hoặc hạn chế đến mức thấp nhất các tệ nạn xã hội, không có trộm, cướp. Các cơ quan, MTTQ, chính quyền các địa phương và đoàn thể phải coi trọng việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại các khu dân cư, ấp văn hoá đúng thực chất.

Hội nghị cũng nhất trí biểu quyết đề nghị bổ sung 2 Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Tây Ninh là ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và bà Trần Thị Ngọc Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thay cho hai vị đã nghỉ hưu.

BẢO TÂM