BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001- 2005:

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Cập nhật ngày: 25/09/2015 - 03:39

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001 – 2005.

Được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 4.1.2001 với 298 đại biểu chính thức - đại diện cho hơn 15.000 đảng viên trong tỉnh. Đại hội đã vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Đại hội nêu rõ, thời kỳ 1995 – 2000, nền kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định và tăng trưởng với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp gắn với nhau cùng phát triển, giải quyết cơ bản mất cân đối giữa sản xuất và chế biến nông sản, hình thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiềm năng kinh tế được khai thác tốt hơn.

Tuy nhiên, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp và dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và chiếm tỷ trọng thấp trong GDP;

Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hoá vừa thấp vừa chưa gắn với thị trường nên nền kinh tế chưa phát triển vững chắc, nhịp độ tăng trưởng kinh tế giảm dần; các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế, xuất nhập khẩu, huy động từ GDP và ngân sách… không đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đề ra.

Đại hội thảo luận và thông qua mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 là: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trước mắt tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ cho nông nghiệp và nông thôn, phát triển mạnh công nghiệp chế biến;

Chọn lọc, đổi mới trang thiết bị, quy trình công nghệ một số ngành công nghiệp tiên tiến phục vụ cho ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, văn hoá cho nhân dân, đưa tỉnh nhà thoát khỏi tình trạng kém phát triển và xây dựng nền tảng để đến năm  2020 tỉnh ta cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển bền vững.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát huy tốt các nguồn lực con người, giáo dục – đào tạo, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng đồng thời với giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trong nội địa và toàn tuyến biên giới để góp phần cùng với cả nước hoàn thành tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm chỉ đạo những vấn đề cần tập trung trong nhiệm kỳ tới, nhất là về công tác xây dựng Đảng: “… Trước hết phải đặc biệt quan tâm củng cố đoàn kết, đoàn kết trong từng cấp uỷ, từ tỉnh đến cơ sở; đoàn kết trong từng tổ chức Đảng và trong toàn Đảng bộ.

Kiên quyết khắc phục tình trạng bằng mặt không bằng lòng, việc bé xé ra to, thậm chí cá nhân bè phái, tranh chức, tranh quyền, có củng cố được đoàn kết trong Đảng mới đoàn kết được toàn quân, toàn dân; có đoàn kết trong toàn quân, toàn dân mới hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ…”. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VII gồm 47 uỷ viên và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 13 uỷ viên; đồng chí Hồ Thanh Tuyên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Thị Bân giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực, đồng chí Nguyễn Văn Tiến giữ chức vụ Phó Bí thư.

(còn tiếp)

BTN

* Bài viết sử dụng tư liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cung cấp và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (1930 - 2005).


 
Liên kết hữu ích