Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Đảng bộ thành phố Tây Ninh:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên trong học sinh

Cập nhật ngày: 21/07/2021 - 22:54

BTNO - Bài 1: Phát triển đảng viên là học sinh – nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng

Phát triển đảng viên là học sinh là một trong những nhiệm vụ cốt lõi, “ươm mầm”, bồi dưỡng những nhân tố tích cực để tạo nguồn kế thừa, tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho Đảng. Được kết nạp Đảng trong Trường Trung học phổ thông đã trở thành động lực cho thế hệ trẻ trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, là hành trang để các em trở thành công dân tốt cho xã hội.

Ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Tây Ninh trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Vũ Thị Hiền, học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa ngày 3.8.2017

Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Tây Ninh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ chi bộ các trường Trung học phổ thông, Trường phổ thông Dân tộc nội trú và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (gọi chung là trường THPT) trên địa bàn thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, đặc biệt là trong học sinh. Nhiều học sinh là đoàn viên ưu tú sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện và đã được cấp uỷ các chi bộ trường học xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ kết nạp. Sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, những học sinh này đều phát huy được tính tiên phong gương mẫu, thể hiện sự nhiệt huyết, ý chí vươn lên. Từ đó cho thấy, đây là định hướng đúng đắn của Đảng bộ thành phố, nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới, chất lượng lâu dài cho Đảng.

Đảng bộ thành phố Tây Ninh có 6 chi bộ cơ sở loại hình sự nghiệp trường học ở các trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Trưởng Phổ thông dân tộc Nội trú Tây Ninh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thành phố. Hằng năm, các trường có hơn 5.300 học sinh khối lớp 10, 11 và 12, trong đó có nhiều học sinh khá, giỏi trong học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, có triển vọng để xem xét, kết nạp vào Đảng.

Tiên phong trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh là Chi bộ Trường THPT Tây Ninh. Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, đặc biệt là phát triển đảng trong học sinh, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú có thành tích xuất sắc trong học tập và các phong trào do Đoàn phát động. Năm học 2014-2015, Chi bộ rà soát đối tượng học sinh đủ tiêu chuẩn để xây dựng kế hoạch theo dõi, giúp đỡ, xác định mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Cùng với các điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, điều kiện để học sinh được lựa chọn giới thiệu kết nạp đảng phải là học sinh giỏi toàn diện trong các năm học; luôn chấp hành tốt nội quy của trường, của lớp; là đoàn viên ưu tú, tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Sau khi được chọn cử tham gia học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các đối tượng phải phát huy hơn nữa để thể hiện được vai trò “đầu tàu” gương mẫu trong mọi hoạt động từ học tập đến các hoạt động phong trào, khẳng định được bản lĩnh, trách nhiệm của bản thân đối với nhà trường, gia đình và xã hội.

Bà Bành Thu Thảo (bìa phải) - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha trao Quyết định kết nạp đảng viên cho hai em Phạm Vân Anh (thứ 2 từ trái sang) và Đỗ Nhật Quang (thứ 2 từ phải sang), học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm 2019

Sau nhiều nỗ lực, tháng 10.2014, Chi bộ Trường THPT Tây Ninh cử tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng 1 quần chúng là học sinh giỏi, cán bộ Đoàn có nhiều thành tích trong học tập và hoạt động phong trào. Đến tháng 5.2015, Chi bộ trường đã xét, đề nghị và được Ban Thường vụ Thành uỷ xem xét, quyết định kết nạp vào Đảng ngày 6.5.2015 đối với em Phạm Hồng Ngọc là học sinh lớp 12 và là Phó Bí thư Đoàn trường. Đây là thành quả bước đầu trong nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới trong công tác phát triển đảng viên, đặt nền tảng tạo sự chuyển biến trong nhận thức, cách làm của cấp uỷ các chi bộ trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố trong kết nạp đảng viên là học sinh phổ thông.

Tuy bước đầu đã tạo nguồn, kết nạp được đảng viên trong học sinh, song nhìn lại số lượng học sinh trung học phổ thông được kết nạp vào Đảng còn rất khiêm tốn và đòi hỏi phải có thêm nhiều giải pháp để gỡ khó cho vấn đề này.

Tổng kết công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong lực lượng học sinh giai đoạn 2017-2020, cấp uỷ các chi bộ trường học đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo, thật sự quan tâm đến việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong học sinh; chất lượng nguồn xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng được coi trọng, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng trong học sinh dần đi vào nền nếp và trở thành đối tượng được cấp uỷ các chi bộ trường học quan tâm xem xét tạo nguồn, kết nạp vào đảng như giáo viên. Giai đoạn từ năm 2017-2020 đã tạo nguồn, cử tham gia lớp Bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng được 32 học sinh và kết nạp vào Đảng 14 học sinh, vượt so với chỉ tiêu kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ đề ra (chỉ tiêu Ban Thường vụ Thành uỷ đề ra là phấn đấu đến năm 2020, tạo nguồn và kết nạp từ 5- 8 đảng viên).

Nhật Linh

(còn tiếp)