BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu cho Quốc hội

Cập nhật ngày: 18/07/2011 - 09:18

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục đổi mới về tổ chức và lề lối làm việc của Văn phòng Quốc hội để thực hiện tốt các chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội.

Đây là yêu cầu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đặt ra với Văn phòng Quốc hội, ngày 18/7, tại Hội nghị tổng kết công tác của Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII.

Đánh giá hoạt động của Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định hoạt động của Văn phòng Quốc hội đã có nhiều đổi mới, thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp tích cực vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Bước sang nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội  - một nhiệm kỳ đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, nhiệm vụ đặt ra cho Văn phòng Quốc hội rất nặng nề, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Văn phòng Quốc hội quan tâm trước mắt, tập trung thực hiện tốt việc phục vụ tổ chức kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản khác của Đảng để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực hoạt động.

Văn phòng Quốc hội cần chủ động và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác với Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác trong việc xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất lối sống, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng suất và hiệu quả công tác, phát huy năng lực và trí tuệ của từng cá nhân, tập thể, nhằm phục vụ tốt hơn nữa các mặt hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục đi đầu trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cải tiến cách thức tổ chức công việc một cách khoa học, chuyên nghiệp, đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước, xứng đáng là cơ quan giúp việc tin cậy của Quốc hội.

Là cơ quan nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, trong nhiệm kỳ qua, Văn phòng Quốc hội đã phục vụ Quốc hội thông qua 67 luật, 12 Nghị quyết; phục vụ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 13 pháp lệnh và 7 Nghị quyết.

Văn phòng Quốc hội đã nghiên cứu, tham mưu giúp Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội xây dựng chương trình hoạt động giám sát tương đối sát thực tế, có tính khả thi cao; nội dung giám sát là những vấn đề bức xúc, được đông đảo nhân dân quan tâm, phù hợp với nguyện vọng của đại biểu Quốc hội và cử tri.

Văn phòng Quốc hội đã tích cực tham mưu, chuẩn bị, phối hợp và triển khai thành công các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, ngày càng tăng về số lượng và đa dạng về lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại của Nhà nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội các nước. Văn phòng Quốc hội cũng đã tổ chức và phục vụ việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; xử lý đơn thư và giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước...

Thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Vũ, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị trực thuộc theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp và hiệu quả. Bên cạnh đó, cần cải tiến quy trình, thủ tục và lề lối làm việc trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả của mỗi cá nhân, đơn vị; phát huy và nâng cao chất lượng phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với các cơ quan, tổ chức hữu quan...

Tại Hội nghị, Văn phòng Quốc hội đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng đồng chí Trần Đình Đàn, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; trao Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

(Theo TTXVN/Vietnam+)