BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản VND ở mức 9%/năm

Cập nhật ngày: 29/11/2010 - 11:03

Tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản VND ở mức 9%/năm

Hôm 29.11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 2868/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9,0%/năm.

Quyết định mới này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2010 và thay thế Quyết định 2619/QĐ-NHNN.

Trước đó, mức lãi suất cơ bản 8%/năm đã được áp dụng từ 1.12.2009 đến ngày 5.11.2010.

Từ ngày 5.11.2010, NHNN đã có Quyết định số 2619/QĐ-NHNN tăng lãi suất cơ bản lên 9%/năm. Và với quyết định mới nhất ngày hôm nay, NHNN đã quyết định tiếp tục duy trì mức lãi suất này từ ngày 1.12.2010.

(Theo chinhphu.vn)