Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ huyện Tân Châu:

Tiếp tục khai thác tốt các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững
* Ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện uỷ. 

Cập nhật ngày: 06/08/2020 - 15:30

BTNO - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa bế mạc chiều 6.8, sau 2 ngày làm việc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa bế mạc chiều 6.8, sau 2 ngày làm việc. Tham dự có ông Phạm Hùng Thái - Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Cường cho biết, Đảng bộ huyện quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hợi thực sự đi vào cuộc sống. Ông yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Ông Phạm Hùng Thái tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Cường, trên cơ sở Nghị quyết đại hội, huyện Tân Châu sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã được phê duyệt và tình hình thực tế địa phương.

Trước đó, đại hội đã thông qua nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Tân Châu xác định sẽ tiếp tục khai thác tốt các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững.

Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển các thành phần kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và thương mại-dịch vụ, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Thành, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết đại hội.

Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, cánh đồng mẫu lớn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, khai thác hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Tân Châu quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về năng lực, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc ngang tầm với nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phấn đấu 100% đạt chuẩn chuyên môn theo chức danh.

Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ đảm bảo thực chất làm cơ sở để thực hiện quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; Kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt những nơi còn yếu kém, quan tâm, chú trọng các đảng bộ xã biên giới; Thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt đại hội.

Tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND xã ở những nơi đủ điều kiện. Bí thư chi bộ ấp đồng thời là trưởng ấp, khu phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố.

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 13 uỷ viên; bầu Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ gồm 5 người.

Ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Huyện uỷ tặng hoa cho các đồng chí không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Cường tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện uỷ. Ông Võ Quốc Thắng và bà Nguyễn Thị Thành được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ. Ông Nguyễn Thành Hữu được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

Ngoài ra, đại hội cũng đã bầu 23 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đức An

* Danh sách Ban Thường vụ Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025:

          1. Nguyễn Văn Cường, Bí thư Huyện uỷ;

          2. Võ Quốc Thắng, Phó Bí thư;

          3. Nguyễn Thị Thành, Phó Bí thư;

          4. Trang Anh Dũng, Uỷ viên;

          5. Lê Hữu Phúc, Uỷ viên;

          6. Võ Văn Thọ, Uỷ viên;

          7. Lê Văn Thuận, Uỷ viên;

          8. Nguyễn Thành Hữu, Chủ nhiệm UBKT;

          9. Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên;

          10. Bùi Trọng Bình, Uỷ viên;

          11. Phan Văn Quang, Uỷ viên;

          12. Nguyễn Xuân Chiến, Uỷ viên;

          13. Võ Thành Công, Uỷ viên.