baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của HĐND, UBND

Cập nhật ngày: 12/09/2010 - 10:33

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các đại biểu dự Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu kết thúc Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND) do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ tổ chức trong hai ngày 11-12.9.

Nhấn mạnh Hội nghị lần này diễn ra trong thời điểm chúng ta đang tiến hành tổng kết Cương lĩnh năm 1991 về phát triển đất nước trong thời kỳ mới, tổng kết 10 năm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010 và chuẩn bị chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020, đồng thời cũng đang tiến hành thí điểm một loạt vấn đề như bầu trực tiếp Bí thư tại một số Đại hội Đảng ở các địa phương, thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, Chủ tịch Quốc hội cho rằng “Hội nghị lần này đặt ra nhiều vấn đề đáng để các đại biểu tham dự suy nghĩ, trao đổi, gợi mở, chọn phương án tối ưu, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị nói chung và HĐND và UBND nói riêng”.

Trên cơ sở sự thống nhất đánh giá những thành tựu, kết quả to lớn của HĐND và UBND trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau Hội nghị, các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND, UBND các cấp trong mối quan hệ với MTTQ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kỳ họp của HĐND các cấp từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động đối với các cơ quan hành chính, là cơ sở thúc đẩy để các cơ quan này hoạt động tốt hơn.

“Không thể có tư tưởng vì thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường hay tư tưởng “chợ chiều”, “cuối nhiệm kỳ” mà phân tâm, nản chí... Mỗi đại biểu càng phải làm thật tốt, thể hiện đúng tư cách người đại biểu nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng các địa phương cần tiến hành việc tổng kết nhiệm kỳ của HĐND và UBND một cách chu đáo, nghiêm túc, soi xét những vấn đề còn vướng mắc, bất cập để khái quát thành ý kiến, quan điểm, kết luận chính thức của Thường vụ, HĐND và UBND cấp đó. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa HĐND, UBND với các ban ngành, đoàn thể, nhất là trong việc chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

 Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn nữa về vai trò của HĐND và UBND đặt trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay. Trong đó, cần phân định rõ hơn trách nhiệm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về chức năng giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của HĐND và UBND, đối mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với HĐND và UBND trong tình hình hiện nay.

Về vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường liên quan đến nhiều vấn đề về pháp luật, thể chế. Vì thế, cần có cách nhìn biện chứng, toàn diện, cụ thể, cân nhắc kỹ, tiến hành tổng kết thật thấu đáo, chọn giải pháp tối ưu trong khả năng cho phép và tạo được sự đồng thuận cao đối với vấn đề này.

(Theo chinhphu.vn)