BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục nghiên cứu thiết kế chi tiết Nhà Quốc hội

Cập nhật ngày: 14/10/2009 - 01:17

Trong công văn hoả tốc về việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội vừa được gửi Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Thủ tướng có ý kiến cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện thiết kế chi tiết Nhà Quốc hội, đảm bảo tính bề thế, uy nghiêm, tiện nghi, an toàn kỹ thuật, công năng phù hợp và yêu cầu hài hoà với cảnh quan kiến trúc khu vực.

Một trong những phối cảnh thiết kế phía trong Nhà Quốc hội mới.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cần khẩn trương trình Thủ tướng điều chỉnh Qui hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, trong đó lưu ý qui hoạch khu vực trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay.

Thủ tướng cũng cho biết đồng ý về nguyên tắc để Bộ Xây dựng được áp dụng hình thức chỉ định thầu, nhằm lựa chọn nhà thầu thi công móng phục vụ khởi công. Tuy nhiên, kế hoạch đấu thầu tiếp theo cho dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội cần được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng phê duyệt theo qui định hiện hành.

Ngày 12.10, dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội đã được khởi công tại lô D trong bản vẽ qui hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình (Hà Nội). Mục tiêu đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội phải xứng đáng là trụ sở cơ quan quyền lực cao nhất, là công trình tiêu biểu cho thời kỳ phát triển mới của đất nước.

(Theo Vietnamnet)