BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục thả cá giống xuống hồ Dầu Tiếng

Cập nhật ngày: 02/09/2010 - 10:18
HTML clipboard

Thả cá giống xuống hồ làm tăng nguồn lợi thuỷ sản cho ngư dân

Thông tin từ Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản cho biết, Chi cục đang triển khai kế hoạch thả khoảng 400.000 con cá giống xuống hồ Dầu Tiếng, gồm các loại: mè hoa, trôi, trắm cỏ, thác lác cườm, lăng nha, lóc bông.

Nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trong hồ, từ năm 2005 đến 2009, Tây Ninh đã trích ngân sách gần 2,2 tỷ đồng, mua khoảng 6 triệu con cá giống các loại (trong đó có những loài có giá trị kinh tế rất cao như cá tra dầu, cá lăng vàng, lăng nha) thả vào hồ. Các loài cá được thả vào hồ phát triển rất nhanh do gặp môi trường sống tốt, nhiều nguồn thức ăn trong tự nhiên. Kết quả điều tra sản lượng mới đây nhất của Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản Tây Ninh cho thấy, sau khi thả cá giống vào hồ, sản lượng thuỷ sản đánh bắt được hằng năm tăng lên thấy rõ. Nếu như từ năm 2004 trở về trước, sản lượng thuỷ sản đánh bắt được trong hồ chỉ vào khoảng trên 400 tấn/năm, thì từ năm 2005 đến nay, sản lượng thuỷ sản khai thác được bình quân 1.500 tấn/năm.

Hiện trong hồ Dầu Tiếng có trên 450 ghe, thuyền của ngư dân tham gia khai thác thuỷ sản với khoảng 10 bến cá: Bến bờ hồ, bến Đội 25, bến Tư Hùng, bến Tân Thành, bến Đồng Kèn, bến Tân Phú, bến đập Tha La, bến Minh Hoà và 2 bến ở khu vực rừng cấm. Các loài cá ngư dân khai thác được gồm cả loài có trong tự nhiên và các loài được thả nuôi: cá trôi, cá trắm cỏ, cá mè vinh, mè trắng, mè hoa, lăng vàng, lăng nha, rô phi, cá ngựa, cá tra dầu, cá leo… Trung bình mỗi ngày, hồ Dầu Tiếng cung cấp từ 4 đến 5 tấn cá cho thị trường.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng đánh, bắt cá theo kiểu “tận diệt” như: sử dụng thuốc độc, dùng xung điện “chích” cá, sử dụng các ngư cụ cấm như lưới xanh, dớn, đăng... Đáng chú ý là theo nhận định của Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản Tây Ninh, việc sử dụng các ngư cụ cấm ngày càng có xu hướng tăng. Một số hộ dân ở khu vực hồ Dầu Tiếng cho biết, những năm trước, ngay sau khi Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản Tây Ninh thả cá giống xuống hồ, nhiều ngư dân đã đánh bắt được một số cá vừa thả. Do đó, ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đánh bắt cá trái quy định, trong đợt thả cá năm nay, Sở NN &PTNT cần tổ chức phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân hiểu chủ trương của Nhà nước trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, cấm đánh bắt cá ở những khu vực vừa thả nuôi.

Cần tăng cường kiểm tra, xử lý ngư dân bắt cá theo kiểu “tận diệt”

Song song đó, trong một khoảng thời gian đầu sau khi thả cá, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần thường xuyên tuần tra ở các điểm vừa thả cá, bảo vệ đàn cá giống để chúng có thời gian làm quen với môi trường mới trước khi đi ra vùng nước sâu hơn.

HOÀNG THI