BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục thăm dò để đánh giá tài nguyên bauxit

Cập nhật ngày: 24/07/2009 - 08:35

Toàn cảnh Dự án bauxit Nhân Cơ-Đắk Nông.

Trong thời gian qua, các Bộ, Tập đoàn TKV và địa phương đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về triển khai các dự án bauxit - sản xuất alumin - nhôm. Để tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao nhiệm vụ cụ thể cho một số Bộ, ngành và địa phương.

Cụ thể, Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tính toán đánh giá hiệu quả các dự án Nhân Cơ và Tân Rai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thẩm định đánh giá tác động môi trường 2 dự án Tân Rai và Nhân Cơ; Tiếp tục cấp phép thăm dò các mỏ còn lại theo quy định của Luật Khoáng sản để làm cơ sở đánh giá tài nguyên bauxit, phục vụ cho việc điều chỉnh quy hoạch. Việc cấp phép thăm dò được thực hiện từng bước, phù hợp với khả năng thực hiện của TKV.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét xử lý những vấn đề cụ thể về thủ tục cấp phép cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn để Bộ Công Thương triển khai điều chỉnh quy hoạch và lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng, Tập đoàn TKV có trách nhiệm chỉ đạo công tác đấu thầu nhà máy tuyển rửa bauxit phù hợp với tiến độ của nhà máy sản xuất alumin; sớm hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép khai thác mỏ bauxit Tân Rai, hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; đôn đốc nhà thầu hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật hồ bùn đỏ...; đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng chi tiết khu tái định cư, bảo đảm đời sống của người dân đến nơi ở mới được ổn định.

Đối với dự án Nhà máy alumin Nhân Cơ, TKV tính toán lại tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế của dự án; báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiết kế kỹ thuật hồ bùn đỏ để thẩm định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân cho dự án trên cơ sở lực lượng lao động tại chỗ là chính.

(Theo chinhphu.vn)