Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 221của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) 

Cập nhật ngày: 19/07/2019 - 15:25

BTNO - Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân đã chủ trì hội nghị đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).

Quyết định 221 về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, ngành Tuyên giáo đã tham gia góp ý kiến 21 dự án cấp tỉnh liên quan đến công tác quy hoạch. Trong đó, công tác nắm dư luận xã hội được tập trung thực hiện qua nhiều kênh (phiếu điều tra dư luận xã hội, thực tế tại cơ sở, qua mạng lưới cộng tác viên,..). Nhiều thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền được cung cấp nhanh chóng đến nhân dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đã góp phần phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân ở địa phương.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 221, trong tháng 7.2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh dự kiến ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục triển khai và quán triệt thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Theo đó, việc xây dựng, thực hiện chương trình phối hợp sẽ được triển khai ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; giải quyết tốt đơn thư, kiến nghị, những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở; duy trì nghiêm túc quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã thường xuyên tiếp công dân và trực tiếp đối thoại với người dân, chủ doanh nghiệp; kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng.

Được biết, ngày 7.6.2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ký kết Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019 và 3/9 huyện, thành phố cũng đã ký kết Chương trình phối hợp này ở cấp huyện.

Các nội dung trọng tâm của chương trình là cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng bộ, nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về các chủ trương, nhiệm vụ, chỉ đạo, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và của tỉnh; các kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, phát triển hạ tầng giao thông; phát triển năng lượng sạch; quy hoạch phát triển đô thị; bồi thường, tái định cư… phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho rằng, hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án có ý nghĩa thiết thực đến sự phát triển của địa phương, do đó sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cho nên, không chỉ UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần phối hợp tốt việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân mà còn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là phải có sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cư ngụ trên các địa bàn có các dự án đi qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân đề nghị UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực phối hợp thực hiện tốt Chương trình phối hợp đã ký kết. Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục triển khai và quán triệt thực hiện Quyết định 221, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải quán triệt thực hiện tốt. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cần thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quy chế phối hợp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị này sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong năm nay và những năm tiếp theo.

C.T