Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh với MTTQ, đoàn thể và nhân dân năm 2022 

Cập nhật ngày: 01/12/2022 - 20:17

BTNO - Sáng 1.12, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) và nhân dân năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc, đối thoại cấp tỉnh.

Dự buổi tiếp xúc, đối thoại có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Nhật Quang, Bí thư Thành uỷ Lê Minh Thế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thanh Thuý cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và hơn 200 đại biểu đại diện MTTQ, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị trình chiếu phóng sự về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai, tổ chức thực hiện và chỉ đạo điều hành của chính quyền; việc phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức CT-XH thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển KT-XH năm 2022.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại năm 2020, 2021 và kết quả giải quyết bước đầu các ý kiến, kiến nghị năm 2022. Theo đó, hầu hết ý kiến, kiến nghị, phản ánh ghi nhận tại kỳ tiếp xúc năm 2020, 2021 đã giải quyết xong và thông tin tới đoàn viên, hội viên, nhân dân biết.

Trước kỳ tiếp xúc năm 2022, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổng hợp, rà soát và đề xuất 24 ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua phần trả lời của tỉnh và các ngành chức năng 16 nội dung, số nội dung còn lại sẽ được trả lời bằng văn bản đến đại biểu.

Phần đối thoại, trao đổi trực tiếp tại hội nghị ghi nhận 10 lượt ý kiến của các hội viên, đoàn viên, nhân dân về nhiều nội dung. Trọng tâm là phản ánh, kiến nghị về vấn đề tách thửa đất; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn gây phiền hà cho người dân; tình trạng một số người mất đất do liên quan đến quá trình công chứng việc chuyển nhượng, cho tặng đất; đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trà Võ - Đất Sét.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm kết luận hội nghị.

Đối với vấn đề xã hội, đại biểu phản ánh việc thay sách giáo khoa mới và Bộ GD&ĐT chỉ đạo dừng thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế ảnh hưởng rất lớn đến người học và toàn xã hội; kiến nghị thay đổi khung giờ vào học của học sinh; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán nhất là khu vực gần trường học hoặc dựng rạp đám cưới, đám tang gây mất an toàn giao thông; công tác thi đua khen thưởng ở một số nơi chưa công bằng, chưa quan tâm khen thưởng cấp nhân viên, người lao động.

Cán bộ hội, đoàn thể của tỉnh kiến nghị về chính sách cho những người trực tiếp tham gia công tác hội ở cơ sở; giải quyết chế độ chính sách cho người tù kháng chiến; đề nghị quan tâm chế độ cho người cao tuổi theo chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 như lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ, khám bệnh định kỳ, thành lập khoa Lão trong bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh hay giảm giá vé dịch vụ cho người cao tuổi.

Về công tác xây dựng Đảng, đại biểu đề nghị Tỉnh uỷ có sơ kết đánh giá việc viết sổ rèn luyện đảng viên; phản ánh thủ tục hành chính hồ sơ đảng quá nhiều và tình trạng một số cán bộ đảng viên về hưu nộp đơn xin miễn sinh hoạt đảng mặc dù sức khoẻ còn tốt.

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trả lời, trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trả lời, trao đổi làm rõ các nội dung lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Đại biểu nêu ý kiến phản ánh, kiến nghị tới lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, theo quy định của Đảng, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ đảng viên; gương mẫu trong phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị, đặc biệt là chống suy thoái, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Để thực hiện được phải có các tiêu chí cụ thể, hiện nay cơ bản vẫn tiếp tục thực hiện đánh giá theo các tiêu chí của nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Trên tinh thần chung là thực hiện nghiêm túc phê bình, tự phê bình, gần đây là đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Việc đăng ký, đánh giá thực hiện cam kết trong sổ tay đảng viên cũng là cách để làm cơ sở nhận xét, đánh giá đảng viên.

Đối với tình trạng đảng viên vừa nghỉ hưu xin miễn sinh hoạt Đảng dù sức khoẻ còn tốt, Tỉnh uỷ đã nắm tình hình và có chỉ đạo, nhắc nhở các chi bộ rà soát các điều kiện để cho đảng viên miễn sinh hoạt. Xét thấy nếu đảng viên xin miễn sinh hoạt mà vẫn còn đủ điều kiện sức khoẻ thì chuyển sang xem xét biểu hiện suy thoái, phải xử lý kỷ luật hoặc xem xét, rà soát cho ra khỏi Đảng theo quy định.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao đổi để thống nhất chủ trương của Đảng về tinh giản bộ máy, biên chế để lãnh đạo các Hội, đoàn thể chia sẻ. Hiện nay rất khó để mở rộng các Hội được Nhà nước bảo đảm ngân sách và biên chế, các Hội chủ yếu hoạt động trên tinh thần phát huy vai trò tự nguyện là chính. Về chế độ chính sách, tỉnh cũng chỉ có thể ban hành các chính sách cụ thể theo quy định chung của Trung ương và phải cân đối trong điều kiện nguồn lực của tỉnh.

Đối với phản ánh, kiến nghị liên quan đến chính sách, điều hành của ngành GD&ĐT, tồn tại trong giải quyết hồ sơ thuộc đối tượng người tù kháng chiến thuộc thẩm quyền Trung ương, sau hội nghị này tỉnh sẽ tập hợp chuyển Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị Trung ương.

Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo tỉnh cảm ơn ý kiến đóng góp, phản ánh, đề xuất của đại biểu trong buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp cũng như các ý kiến đã được các cơ quan tập hợp trước hội nghị. Sau hội nghị này, các ý kiến, kiến nghị sẽ được Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp Uỷ ban MTTQVN tỉnh tập hợp đầy đủ, chuyển cơ quan chức năng trả lời, gửi đến cho đoàn viên, hội viên, người dân biết và giám sát thực hiện.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị MTTQ và đoàn thể tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy vai trò đại diện cho nhân dân. Qua đó, tiếp tục đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền vì mục tiêu chung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng an ninh, đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân và hướng tới mục tiêu đưa Tây Ninh phát triển ngang bằng với các tỉnh trong vùng miền Đông Nam bộ.

PHƯƠNG THUÝ