BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tìm giải pháp thu hút, tập hợp đoàn viên Công đoàn 

Cập nhật ngày: 07/10/2022 - 08:38

BTNO - Trong hai ngày 6 và 7.10, tại Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả thu hút, tập hợp đoàn viên Công đoàn trong các khu công nghiệp và vai trò của cán bộ mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp tại Việt Nam”. Hội nghị do ông Nguyễn Ngọc Sơn- Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì.

Ông Trần Lê Duy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ một số giải pháp trong phát triển đoàn viên công đoàn thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, từ đây đến cuối năm 2023, Liên đoàn Lao động Việt Nam phải hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Chính trị đặt ra đó là phát triển 12 triệu đoàn viên. Đến tháng 6.2022, Liên đoàn các cấp  kết nạp 10.800.000 đoàn viên. “Ngoài việc kết nạp đoàn viên mới, chúng ta phải giữ được số đoàn viên cũ. Điều đó nghĩa là, chúng ta phải gắn chặt việc củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) để giữ chân đoàn viên công đoàn”- ông Sơn nói. 

Tại hội thảo, các đại biểu cùng phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu hút, tập hợp đoàn viên của CĐCS trong các khu công nghiệp và vai trò của cán bộ mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp tại Việt Nam; quy định của pháp luật về tổ chức đại diện của NLĐ tại doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra đối với tổ chức, hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, các CĐCS cũng phải nhận diện những vấn đề tồn tại, hạn chế cơ bản trong thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và vai trò của cán bộ mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp trong hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ CĐCS thương lượng tập thể tại doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp trong khu công nghiệp và đối thoại tại nơi làm việc. Các đại biểu cũng nhìn nhận những vấn đề cơ bản trong chiến lược đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; đề xuất nội dung các giải pháp về đổi mới và nâng cao hiệu quả thu hút, tập hợp đoàn viên của CĐCS trong các khu công nghiệp và vai trò của cán bộ mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp tại Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo.

Theo ông Trần Lê Duy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, hiện nay, tình hình lao động ở các công ty đang vừa thừa vừa thiếu, có đơn vị không tuyển được lao động, có đơn vị phải đóng cửa do không có đơn hàng, do ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị của thế giới. Từ đó, kéo theo số lao động làm việc cũng tỷ lệ thuận giảm. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, Tây Ninh chỉ tăng 4.823 đoàn viên công đoàn, đạt tỷ lệ 24% so với chỉ tiêu.

Để đẩy mạnh công tác thu hút đoàn viên công đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đề nghị các CĐCS, Công đoàn khu công nghiệp ở Tây Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; tích cực thi đua “nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu”, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022. Đồng thời tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong các phong trào thi đua, tạo sự lan toả cho mọi tầng lớp người lao động.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, hiện nay, công đoàn các khu công nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn. Đây là lực lượng năng động, tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn nói chung và đổi mới công tác vận động, thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động nói riêng. 

Mô hình siêu thị phúc lợi nhằm đem đến các sản phẩm tốt, giá tốt cho đoàn viên công đoàn.

Hiện nay trong cả nước có 47/63 Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố có Công đoàn các khu công nghiệp (tất cả có 50 Công đoàn các khu công nghiệp; trong đó tỉnh Bình Dương có 3 Công đoàn các khu công nghiệp, Bình Phước có 2 Công đoàn các khu công nghiệp). Công đoàn các khu công nghiệp đang trực tiếp quản lý, chỉ đạo 7.503 CĐCS, chiếm 5,9% tổng số CĐCS cả nước, với gần 2,7 triệu đoàn viên công đoàn.

Ngọc Diêu