Tin tưởng và kỳ vọng 

Cập nhật ngày: 22/01/2021 - 00:45

BTNO - Cùng với nhân dân cả nước nói chung, cán bộ, đảng viên hưu trí trên địa bàn tỉnh hướng về Ðại hội với lòng tự hào, kỳ vọng mãnh liệt về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ diễn ra từ ngày 25.1 đến ngày 2.2.2021 tại thủ đô Hà Nội. Ông Hoàng Trung Kiên- Bí thư Chi bộ khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, công tác điều hành của Chính phủ, đất nước đạt được nhiều thành tựu, hoàn thành tốt công tác xây dựng Ðảng, bảo đảm ổn định, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Ðặc biệt, trong năm 2020 vừa qua, đối mặt với đại dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng và Chính phủ, sự đồng tình của nhân dân, cả nước đã vượt qua khó khăn, kiềm chế được dịch Covid-19, kinh tế vẫn phát triển, tạo thêm niềm tin của dân đối với Ðảng.

Ông Tô Thanh- cán bộ hưu trí tại khu phố 2, phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành tâm đắc: “Những thành tựu về kinh tế, đặc biệt là trong 5 năm qua, có sự phát triển vượt bậc. Năm 2020, dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, chúng ta vẫn duy trì tăng trưởng. Chính sự thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 giúp người dân đồng lòng, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Ðảng”.

Còn ông Lê Ðức Thọ- đảng viên Chi bộ 5, Ðảng bộ bộ phận khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh khẳng định niềm tin vào những quyết sách đúng đắn của Ðảng và Nhà nước khi thực hiện “nhiệm vụ kép” đầy khó khăn, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Ông Lê Ðức Thọ và ông Hoàng Trung Kiên đều có chung mong mỏi Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng sẽ lựa chọn được những người ưu tú nhất, những người vì dân nhất vào Ban Chấp hành khoá mới, quyết tâm hành động vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

“Tiếp tục khắc phục những khó khăn do đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế cao hơn năm 2020 và cao hơn 5 năm vừa qua. Nền kinh tế phát triển thì nền văn hoá phát triển, đời sống phát triển; làm sao xây dựng Ðảng từ Trung ương đến địa phương thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, chống diễn biến hoà bình, chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá và tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí”- ông Tô Thanh nhấn mạnh.

Tố Tuấn