Tỉnh đoàn Tây Ninh: Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) 

Cập nhật ngày: 21/09/2019 - 20:19

BTNO - Ngày 20.9, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trẻ, lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Ông Huỳnh Thanh Phương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 6 Chương, 62 Điều quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội và tổ chức thanh niên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

ĐBQH Huỳnh Thanh Phương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều thống nhất với đề cương dự thảo Luật và cho rằng việc sửa đổi Luật Thanh niên là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng và phát triển thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo, tiềm năng của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu cũng đã đưa ra một số ý kiến tập trung vào việc làm rõ vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của thanh niên, một số khái niệm được quy định trong Luật thanh niên; góp ý các chính sách tạo điều kiện để phát triển thanh niên trong tình hình mới, đặc biệt là nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tài năng; cơ chế, chính sách thu hút nhân tài; góp ý về những quy định đối với Tháng thanh niên, Đối thoại với thanh niên.

Đại biểu tham gia góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Bên cạnh đó, các đại biểu còn đề xuất dự thảo Luật cần sửa đổi quy định độ tuổi của thanh niên từ 16 đến 35 tuổi thay vì từ 16 đến 30 tuổi; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, quy định rõ việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với thanh niên dân tộc thiểu số được cử tuyển đại học, cao đẳng; đề xuất quy định rõ chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm Luật Thanh niên…

Phát biểu kết luận hội nghị, ĐBQH Huỳnh Thanh Phương đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để gửi Ban soạn thảo Luật xem xét, bổ sung và trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới.

K.K