BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh đoàn Tây Ninh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn lần thứ XII

Cập nhật ngày: 12/07/2015 - 07:35

Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đã có 6/15 chỉ tiêu đạt Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn tiếp tục được đẩy mạnh; chất lượng, hình thức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền luôn đổi mới.

Các cấp bộ Đoàn cũng đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh niên và công tác thanh niên; đồng thời tích cực trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tổ chức thực hiện nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực và mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, là phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã và đang phát huy hiệu quả, có sức thu hút đối với thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng với những phong trào và các cuộc vận động thiết thực, đã tạo môi trường thuận lợi và thân thiện để các em rèn luyện, phát triển toàn diện.

Thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt, đẩy mạnh tập hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức. Công tác cán bộ luôn được quan tâm, chú trọng, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đánh giá đúng thực chất những mặt đạt được, chưa được, nguyên nhân để đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Chú ý công tác củng cố hoạt động của tổ chức Đoàn, bảo đảm đúng thực chất. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thích hợp với từng loại hình thanh niên.

Chú trọng, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả…

Tố Tuấn