Tỉnh Đoàn Tây Ninh: Triển khai Đề án “Tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2

Cập nhật ngày: 26/02/2019 - 22:33

BTNO - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng phát huy tinh thần tiên phong tham gia thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, làm giàu cho nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa”.

Triển khai Đề án “Tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2 nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Kết thúc giai đoạn 1 (được triển khai từ tháng 12/2017 đến 12/2018), Đề án đã có 46,159 tài khoản trên cổng thông tin itrithuc.vn; 10,462 bộ dữ liệu mở; 3,240,460 câu hỏi; 5,931 bài viết trên cây tri thức.

Giai đoạn 2 của Đề án (bắt đầu triển khai từ tháng 01/2019), bên cạnh những nội dung đã triển khai ở giai đoạn 1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bưu điện Việt Nam thực hiện Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa".

Dự án không chỉ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ nền (các lớp bản đồ về biên giới, hành chính, giao thông, sông ngòi…); cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về tọa độ, thông tin đi kèm của các đối tượng (địa danh, trường học, bệnh viện, hiệu thuốc, khách sạn…) và địa chỉ nhà dân mà còn xây dựng các ứng dụng sử dụng bản đồ đi kèm.

Hệ tri thức Việt số hóa hứa hẹn sẽ tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, trí thông minh nhân tạo..., đặc biệt trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, giao thông, tài chính, sản xuất, y tế… Đây chính là nền tảng kiến tạo những cơ hội lớn, thực tiễn cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Theo đó, đoàn viên, thanh niên sẽ trực tiếp tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ trên toàn tỉnh, làm giàu cơ sở dữ liệu cho dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng phát huy tinh thần tiên phong, tham gia thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, làm giàu cho nền tảng dữ liệu Bản đồ số.

Chi tiết liên hệ: Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh (Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học, Tỉnh đoàn Tây Ninh).

Website: http://tinhdoan.tayninh.gov.vn

Địa chỉ: 207 đường 30/4, P.2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

BCH Đoàn Tỉnh Tây Ninh