Tỉnh đoàn Tây Ninh: Triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật ngày: 12/03/2013 - 09:11

(BTNO)- Trong hai ngày 11 và 12.3.2013 Tỉnh đoàn Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu là uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, cán bộ Đoàn chuyên trách đang công tác tại Tỉnh đoàn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ các huyện/thị Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Các đại biểu dự  triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Trong hai ngày triển khai nghị quyết, các đại biểu được nghe ông Võ Hoàng Khải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, định hướng công tác tuyên truyền, nắm bắt và dư luận xã hội trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đã được nghe giới thiệu các chuyên đề về Nâng cao chất lượng công tác tổ chức của Đoàn và tăng cường củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Những nội dung trọng tâm của 3 phong trào Xung kích, Tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội - bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; Những điểm mới trong điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Cũng trong hai ngày triển khai hội nghị này, Tỉnh đoàn Tây Ninh đã dành ra một buổi để lấy ý kiến của các đại biểu góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đó, các đại biểu đã tập trung góp ý sâu vào những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam và những vấn đề mà đoàn viên, hội viên quan tâm hiện nay.

Sau hội nghị này, trong hai ngày 18 và 19.3.2013 tới đây, Tỉnh đoàn Tây Ninh tiếp tục tổ chức một hội nghị triển khai dành cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở.

HT