BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh đoàn: Tiến hành hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Cập nhật ngày: 08/12/2015 - 12:50

Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Thanh Phương phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2015; báo cáo công tác tuyên giáo; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra giám sát năm 2015;

Dự thảo báo cáo sơ kết kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 – 2020… đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung trên.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Thanh Phương đã thống nhất bổ sung một số ý kiến đóng góp cho các dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, Hội trong năm qua, đồng thời yêu cầu các cấp Đoàn, Hội tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2016, năm đặc biệt với nhiều ngày kỷ niệm lớn trong hệ thống như kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Mỗi cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cần tăng cường chiều sâu trong công tác tuyên truyền giáo dục, gắn với từng đối tượng thanh niên và thực tế tại địa phương; đối với công tác xây dựng Đoàn cần phải có hướng đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn phải theo kịp nhu cầu của thanh niên…

Đăng Khoa