BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm

Cập nhật ngày: 20/09/2014 - 09:10

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Thu Thủy- Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại điểm cầu Tây Ninh.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho thấy trong năm 2014 tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm so với năm 2013. Số lượt công dân đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo giảm 1,8%, số đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm 3,39%, số vụ việc thuộc thẩm quyền giảm 9,54%, có 39/63 tỉnh có tình hình khiếu nại, tố cáo giảm. Tuy nhiên, số lượt đoàn đông người tiếp tục tăng 12,1% so với năm 2013.

Trong năm 2014, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 370.794 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, có 4.732 lượt đoàn đông người. Bên cạnh việc tiếp công dân tại Hà Nội và TP.HCM, Ban tiếp công dân Trung ương – Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp tham gia cùng một số địa phương tổ chức đối thoại với công dân tại cơ sở như: Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Tây Ninh, An Giang, Nam Định, Hà Nam…nhằm hạn chế công dân khiếu nại vượt cấp.

Kết quả đã giải quyết 37.716/44.426 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 84, 9%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ quan hành chính đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 24,8 tỷ đồng, 106ha đất; trả lại cho tập thể, công dân 86,1 tỷ đồng, 202 ha đất; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 2.131 người.

Tại điểm cầu Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, trong thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, Tây Ninh đã tháo gỡ nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh về khiếu nại đất đai.

Quá trình thực hiện giải quyết khiếu nại về đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh cơ bản được giải quyết xong, hiện nay Tây Ninh đang tập trung giải quyết 8 vụ còn tồn đọng. Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh cũng bức xúc một số thông tin báo chí sai lệch về chủ trương, chính sách của tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại, gây khó khăn cho tỉnh...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực mà các địa phương đã thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra những thiếu xót của các địa phương như: còn ít cán bộ lãnh đạo tiếp dân ở cơ sở, nhận thức ở một số địa phương chưa được đầy đủ, còn hiện tượng đùn đẩy, chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức. Công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa thường xuyên…

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần thống nhất nhận thức, quan điểm của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, nhằm tạo sự chuyển biến lớn trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên tinh thần là giảm các vụ việc khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện đông người tại trụ sở tiếp công dân ở Hà Nội và TP HCM. Chú ý đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 và làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Đảng và Nhà nước.

Đức An