baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tinh thần đổi mới của một nhiệm kỳ mới

Cập nhật ngày: 06/08/2011 - 05:54

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ, 500 đại biểu đại diện cho đồng bào cử tri cả nước đã mang đến kỳ họp thứ nhất trí tuệ, niềm tin, khí thế và tinh thần đổi mới của một nhiệm kỳ mới.

Quốc hội mong muốn các vị vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn vào các chức vụ lãnh đạo của Nhà nước sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với tín nhiệm của Quốc hội và nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho những tháng cuối năm, Quốc hội đã phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện những kết quả tích cực đạt được, những hạn chế yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệp; những diễn biến phức tạp, khó lường trong những tháng cuối năm 2011 và năm 2012.

Quốc hội khẳng định cần tiếp tục kiên trì thực hiện quyết liệt các giải pháp với quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận về tư tưởng, nhận thức và hành động, tranh thủ thuận lợi, vượt qua thách thứ để thực hiện thành công mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2011, tạo đà cho phát triển bền vững hơn trong các năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đại biểu Quốc hội khẩn trương báo cáo kết quả với cử tri trong nước kết quả kỳ họp này; giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản án trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết ác kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi nguồn lực trong nước và hợp tác quốc tế, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

(Theo VOV)