BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh uỷ Tây Ninh: Kiểm tra mô hình thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch ở thị trấn Gò Dầu

Cập nhật ngày: 13/07/2009 - 10:51

Đ/c Võ Văn Phuông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh phát biểu ý kiến chỉ đạo

Sáng ngày 13.7, Đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ Tây Ninh do đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng khoá X, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh dẫn đầu, đã đến làm việc tại huyện Gò Dầu về thực hiện mô hình thí điểm nhất thể hoá, Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND, ở thị trấn Gò Dầu.

Theo báo cáo, chủ trương thí điểm mô hình nhất thể hoá được thực hiện ở thị trấn Gò Dầu từ tháng 1.1.2009, cho đến nay đã từng bước đi vào nền nếp và phát huy tác dụng nhất định. Đảng uỷ xây dựng và ban hành Quy chế làm việc mới theo đúng nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; tổ chức bộ máy được vận hành theo hướng nhất thể hoá, hình thành các mối quan hệ trong hệ thống chính trị theo yêu cầu mới và được giải quyết khá đồng bộ; việc đề ra Nghị quyết và triển khai thực hiện Nghị quyết được đảm bảo và nhanh hơn so với trước; việc điều hành công việc UBND có nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn; các chỉ tiêu cơ bản tiếp tục được duy trì và hoàn thành tương đối tốt, cụ thể như: Đã nâng cấp, mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dài 400 mét, với kinh phí 195 triệu đồng, đưa vào sử dụng mương thoát nước đường Trường Chinh với kinh phí 1,2 tỷ đồng (do nguồn ngân sách huyện đầu tư) và vận động nhân dân đóng góp xi măng hoá 3 con hẻm dài 218 mét với kinh phí 37 triệu đồng; thu thuế trong 6 tháng đầu năm được trên 4 tỷ 862 triệu đồng; xây tặng 7 căn nhà đại đoàn kết, vượt chỉ tiêu cấp trên giao; triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết trong đảng viên đạt 93,33%; phát triển được 7 đảng viên mới đạt 53,84% so với Nghị quyết năm 2009. Tuy nhiên việc thực hiện mô hình Bí thư đồng thời Chủ tịch UBND ở thị trấn Gò Dầu còn cho thấy có những khó khăn nhất định như: Việc vận hành bộ máy từng lúc chưa nhịp nhàng và đồng bộ, Bí thư đồng thời Chủ tịch có lúc còn lúng túng trong điều hành, có lĩnh vực còn mới mẻ đòi hỏi phải có thời gian tiếp cận, nghiên cứu tài liệu và thực tiễn công tác; trình độ năng lực đội ngũ cán bộ thị trấn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ; đội ngũ làm tham mưu, giúp việc chưa đáp ứng theo yêu cầu nhất thể hoá; chế độ hội họp chưa có sự đổi mới…

Đồng chí Võ Văn Phuông đánh giá cao những kết quả bước đầu mà thị trấn Gò Dầu thực hiện được trong mô hình thí điểm nhất thể hoá. Phó Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo trong thời gian tới cần phải tiếp tục bám vào quy chế mới để làm việc; tạo sự thống nhất cao trong nội bộ; cần đúc kết công việc, rút kinh nghiệm để thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

NGUYỄN BÌNH