Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Tỉnh uỷ Tây Ninh: Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân 

Cập nhật ngày: 16/09/2022 - 00:17

BTN - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Tây Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tham dự hội nghị.

Chiều 14.9, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16.3.2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA, ngày 25.7.2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị do Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm chủ trì.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và nội dung Kế hoạch 118-KH/ĐUCA, ngày 25.5.2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với lực lượng CAND; là cơ sở để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở thống nhất về nhận thức và hành động; triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp gắn với những lộ trình cụ thể, để xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Tạ Văn Đẹp- Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày và quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA, ngày 25.7.2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; từng bước nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ANTT, của công an xã, thị trấn nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ANTT và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến tham luận làm rõ hơn công tác xây dựng lực lượng Công an các cấp thời gian qua cũng như những khó khăn, vướng mắc và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thể hiện sự chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ Công an Trung ương trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm khẳng định, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 ngày 16.3.2022 là rất cần thiết, kịp thời. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết này, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Tây Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện một số nhiệm vụ trước mắt: hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trình Thường trực Tỉnh uỷ; chỉ đạo tổ chức quán triệt Nghị quyết số 12 và các văn bản liên quan đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ; tăng cường làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”…; tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương…

Hà Thuỷ - Tấn Lực