Tỉnh ủy Tây Ninh: Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với tinh thần “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20” 

Cập nhật ngày: 13/01/2021 - 16:12

BTNO - Sáng 13.1, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì hội nghị.

Báo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái cho biết, năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Tây Ninh đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa bảo đảm chặt chẽ phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng được phát huy; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác dân vận của các cấp uỷ đảng trong tỉnh chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua dân vận khéo ngày càng được quan tâm, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được triển khai thực hiện và nhân rộng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, sâu sát với cơ sở.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng lan toả trong toàn đảng bộ và trong xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, bảo đảm tính kế thừa, cơ cấu, nhất là quan tâm đào tạo, rèn luyện cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo; nhất là chú trọng xây dựng tổ chức đảng ở các xã, huyện biên giới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, trí thức, sinh viên, công nhân, dân tộc, tôn giáo. Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm theo đúng quy định. Đến ngày 31.12.2020, toàn tỉnh kết nạp 903 đảng viên, đạt 120,4% chỉ tiêu. Tiếp tục rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chấn chỉnh tình trạng đảng viên còn sức khỏe xin miễn sinh hoạt.

Công tác kiếm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật đúng nguyên tắc, quy định, điều lệ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Năm 2020 có 39 đảng viên bị thi hành kỷ luật (tăng 18,18% so với năm 2019), trong đó, khiển trách 14, cảnh cáo 12, khai trừ 13. Xử lý pháp luật 9 đảng viên và xử lý hành chính 18 đảng viên.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả quan trọng, góp phần giữ vững và ổn định an ninh tuyến biên giới và trong nội địa, xây dựng và giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, truyền thống với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, đúng quy định. Kết quả, 100% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó 100% đảng bộ xã biên giới “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 97% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm (nghị quyết 85%).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao bằng khen của Tỉnh ủy cho 2 Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu.

Hội nghị cũng đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với 11 nội dung trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết năm 2021 Tỉnh ủy vừa ban hành.

Tập trung đổi mới việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình và kịp thời cập nhật triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Nỗ lực sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Không ngừng củng cố xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy, thường trực cấp ủy, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị TSVM, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao cờ của UBND tỉnh cho 6 tập thể là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác tốt, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Các cấp ủy tập trung triển khai công tác phát triển đảng  viên theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo các chỉ tiêu, có biện pháp cụ thể tạo nguồn phát triển đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực quan trọng. Quan tâm củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng để đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả, toàn diện của Đảng ở các lĩnh vực, địa phương. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác mà Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra, gắn với nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ.

Triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của năm, thực hiện quy định về kỷ luật Đảng nghiêm minh theo đúng điều lệ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát đối chiếu với tình hình địa phương, đơn vị để có kế hoạch, giải pháp điều chỉnh, khắc phục quyết liệt những tồn tại, hạn chế, sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, tạo tiền đề, động lực để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ngay từ bây giờ các cấp uỷ đảng, chính quyền phải bắt tay vào triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với tinh thần “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khối thi đua.

Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, các đối tượng xã hội, đồng bào dân tộc, đồng bào vùng khó khăn, vùng biên giới. Tăng cường công tác bảo đảm ANTT để người dân vui xuân, đón tết an toàn và tiết kiệm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bí thư các Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và đảm bảo ANTT trong đợt cao điểm chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 2 Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020 gồm: Đảng bộ Thành phố Tây Ninh và Đảng bộ Quân sự tỉnh. UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho 6 tập thể, bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động khối thi đua. Đồng thời UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể và 70 cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngô Mẫn-Đại Dương