baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh uỷ Tây Ninh: Tổng kết công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ

Cập nhật ngày: 03/10/2011 - 06:03

(BTNO)- Ngày 3.10.2011, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (BTV TU) mở Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30.11.2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25.1.2002 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, trong những năm qua, các cấp uỷ luôn quan tâm chăm lo đến công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ cho nhu cầu trước mắt và lâu dài; tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và cách làm của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp uỷ từ BTV, BCH Đảng bộ tỉnh đến các cấp cơ sở đều thực hiện nghiêm túc quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai. Trong quy hoạch các đơn vị đều coi trọng đến cán bộ nguồn, cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số và gắn với việc đào tạo và luân chuyển cán bộ sau quy hoạch. Trong 5 năm qua có gần 4 nghìn cán bộ trong quy hoạch được cử đi đào tạo, trong đó có hơn 2 nghìn cán bộ trẻ và hơn 1 nghìn cán bộ nữ.

Ông Võ Thiện Trí - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo tại hội nghị

Trong 9 năm thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh có 622 cán bộ lãnh đạo được luân chuyển. Hầu hết cán bộ luân chuyển đều phát huy tác dụng, nâng cao được trình độ năng lực, trải nghiệm thực tiễn, được cán bộ và quần chúng, nhân dân tín nhiệm cao. Không có trường hợp nào cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, hay trình độ năng lực yếu kém được luân chuyển. Toàn tỉnh có 26/45 cương vị chủ chốt như Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát… không phải là người địa phương mà nằm trong diện được tỉnh luân chuyển.

Hội nghị thống nhất với đánh giá về công tác Quy hoạch cán bộ và công tác Luân chuyển cán bộ trong thời gian qua, và khẳng định tiếp tục thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Công Dân